Camanio Care AB har nu bytt namn till Unwrap Finance AB

I enlighet med beslut på årsstämman 30 juni 2020 att byta namn från Camanio Care AB till Unwrap Finance AB har Bolagsverket nu registrerat Unwrap Finance AB som ny firma för bolaget samt också i enlighet med årsstämmans beslut registrerat nytt antal aktier till 235 990 700 stycken och nytt aktiekapital till 11 799 535 kronor.

Som tidigare offentliggjorts beslutade årsstämman 2020 för Camanio Care AB att förvärva Recall Capital Group AB genom apport samt ändra såväl kvotvärdet per aktie, antal aktier samt aktiekapital.

Bolagsverket har nu genomfört samtliga registreringar vilket innebär att;

 
  • Nytt namn är Unwrap Finance AB

  • Antal aktier har stigit från 53 637 760 stycken till 235 990 700 stycken aktier
  • Aktiekapitalet har ökat från 10 727 552 kronor till 11 799 535 kronor
  • Nytt kvotvärde per aktie är 0,05 kr
Bolaget kommer att handlas under det nya namnet från och med den 27 juli, 2020. 

Aktien och teckningsoptionen - förändringar i namn och kod enligt nedan:

Aktien

Nytt aktienamn: Unwrap Finance

Nytt kortnamn: UNWRAP

Ny FISN kod: UNWRAPFIN/SH

Teckningsoptionen

Nytt namn: Unwrap Finance TO 1

Nytt kortnamn: UNWRAP TO 1

Ny FISN kod:  UNWRAPFIN/OPT RTS 20201212

”Syftet med ändring av bolagsnamnet till Unwrap Finance AB är att, efter förvärvet av Recall Capital Group AB, på ett tydligare sätt förmedla bolagets nya verksamhetsinriktning och förenkla framtida varumärkesbyggande och kännedomen kring bolaget. Med denna ändring nu genomförd i kombination med förvärvet av Recall Capital Group AB kan vi inleda nästa fas i detta arbete inklusive kommande listningsprocess till ny marknad. " säger Unwrap Finance ordförande Björn Westerholm.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Westerholm, styrelseordförande Camanio Care AB unät Unwrap Finance AB

+46 (0)70 656 2007 

Bjorn.Westerholm@gmail.com

 

Prenumerera

Dokument & länkar