Camanio Care publicerar delårsrapport januari-september 2019

Report this content

Delårsrapporten finns i sin helhet på www.camanio.com. Den finns även bilagd till detta pressmeddelande.

Kvartalet i sammandrag koncernen019

Camanio Cares verksamhet inom välfärdsteknologi har samlats i dotterbolaget Camanio AB som sålts till Brighter AB. Det listade bolaget Camanio Care ska inom kort byta verksamhet till finansiella tjänster samt byta namn. Mer om detta kommuniceras inom kort.

1 JULI – 30 SEPTEMBER 2019
 • Totala intäkter för perioden uppgick till 2 645 tkr (4 129 tkr)                        
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 400 tkr (4 104 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -3 346 tkr (-3 482 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 318 tkr (-4 256 tkr)
 • Resultat per aktie -0,06 kr (-0,25 kr)
 • Eget kapital i koncernen per 30 september uppgick till 7 841 tkr (2018-12-31; 3 386kr)
 • Likvida medel i koncernen per 30 september uppgick till 2 456 tkr (2018-12-31; 2 451 tkr). Likviditeten uppgick till 37% (2018-12-31; 94%)
 • Soliditeten uppgår till 35% (2018-12-31; 11%)
 • Antal aktier vid periodens utgång var 53 637 760 st (2018-09-30; 16 674 539 st)
 • Totala intäkter för första halvåret uppgick till 9 045 tkr (9 345 tkr)             
 • Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 7 985 tkr (7 239 tkr)
 • Rörelseresultatet uppgick till -12 688 tkr (-11 789 tkr)
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -13 163 tkr (-12 851 tkr)
 • Resultat per aktie -0,24 kr (-0,76 kr)
1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

14 oktober          Camanio Care AB säljer dotterbolaget Camanio AB till Brighter och utser Erik Domajnko till VD i Camanio Care

14 oktober          Camanio Care flaggar för ändrade aktieinnehav 

14 oktober          Kommuniké från extra bolagsstämma i Camanio Care AB

Förre VD Catharina Borgenstierna har ordet  

Camanio Care har under flera år utvecklat sin verksamhet och byggt upp erbjudandet inom välfärdsteknologi. Vi har idag nått en ledande ställning på marknaden där vår omsättning och kundbas stadigt växer. Samtidigt har vi haft svårt att locka attraktiv finansiering som listat bolag. Genom försäljningen av verksamheten till Brighter får vi en finansiellt starkare ägare med större möjlighet att utveckla tjänsterna och verksamheten vilket vi är väldigt glada över. Våra kunder, användare och samarbetspartners kommer kunna känna sig trygga med att vi fortsätter vår satsning på marknaden och att utveckla våra tjänster. 

Affären innebär också att bolagets ägare säkrar ett bestämt värde eftersom det listade bolaget blir ägare i Brighter aktier med ett värde cirka 17 miljoner kronor. Jag kommer fortsätta driva och utveckla verksamheten för välfärdsteknik inom ramen för bolaget Camanio AB och önskar att den nya verksamheten (med finansiella tjänster) inom bolaget kan säkerställa en framtida positiv utveckling för alla aktieägare.  

Catharina Borgenstierna
Numer VD för Camanio AB som ägs av Brighter och före detta VD för Camanio Care AB (under namnändring) 

Nye VD Erik Domajnko har ordet

 Jag har precis tillträtt som VD på Camanio Care (under namnändring) och har börjat arbeta med att införa bolagets nya verksamhet inom finansiella tjänster. Nästa steg är att kalla till stämma där vi också ska föreslå ett nytt namn för verksamheten.

Köpeskillingen för Camanio AB uppgår till 17 miljoner kronor och erlades genom en apportemission där Brighter emitterade och tilldelade 1 597 744 aktier till säljaren Camanio Care och Camanio Care tillförde aktierna i Camanio AB som apportegendom. Teckningskursen per aktie uppgick till 10,64 kronor vilket motsvarade den volymviktade genomsnittskursen under de 20 handelsdagar som föregick denna dag. 

Jag har erfarenhet från ett stort antal ledande positioner inom Ericsson där jag arbetade mellan 1995 till 2018. Jag ser fram emot att tillsammans med styrelsen lansera en ny verksamhet för detta listade bolag. Jag tackar alla aktieägare för ert förtroende och ser fram emot att arbeta för bolagets välgång.  

Erik Domajnko
VD för det listade bolaget Camanio Care som nu ska byta inriktning och namn 

Kontakt

Erik Domajnko, VD

Camanio Care AB, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka 

070-536 3265 | erik.domajnko@outlook.com  | Org.nummer: 556761-0307

Dokument & länkar