Camanio Cares Giraff löser två kommuners utmaningar med avstånd i omsorgen

Report this content

Ytterligare två kommuner, Kalix och Lidingö, har valt att investera i Camanio Cares digitala tillsynsrobot Giraff. Lösningen som Camanio Care levererar underlättar tillsynen genom att ta bort restiden när det annars tar lång tid att ta sig till brukarna. 

Giraff är en tillsynsrobot som anhöriga, hemtjänst eller sjukvårdspersonal kan använda för att göra virtuella tillsynsbesök hos personer som bor kvar hemma trots regelbundet vårdbehov. Den finns sedan tidigare på flera platser i Sverige, bland annat i en träningslägenhet på Danderyds sjukhus. Nu har två kommuner, Kalix kommun och Lidingö kommun, valt att investera i lösningen för brukare som bor mer otillgängligt till. Kalix kommun gör detta genom projektet "Visningsrum digitalisering en del i framtidens vård" som finansierats av Region Norrbotten. Totalt ordervärde för båda affärerna ligger på ca 300 000 kr.

– Vi ser flera möjligheter och användningsområden för vår Giraff. Dels för våra vårdtagare som vi kan erbjuda bredare utbud till och ökad trygghet i hemmet med tillsyn på distans. Även för deras anhöriga som kan vara mer delaktiga i vardagen. Ett till exempel som vi ser är att kunna utföra rehabprogram och genom Giraffen kan fysioterapeuten se så att övningen utförs rätt. En trygghet och ett verktyg för både brukare och personal, säger Malin Drugge, kvalitetsutvecklare på socialförvaltningen i Kalix kommun.

– En ökad digitalisering inom hemtjänsten är en viktig del av vår verksamhetsutveckling. Digitala hjälpmedel som Giraff skapar möjligheter för oss att öka kundfokus genom att förändra arbetssätt och därmed arbeta smartare och effektivare, säger Barbro Aldén, enhetschef på Rudboda Hemtjänst på Lidingö.

Giraff låter vårdgivare koppla upp sig mot en telepresencerobot som står ute hos brukaren. Roboten styrs av vårdgivaren och kan, efter att brukaren accepterat det inkommande samtalet, åka runt i brukarens hem. Genom kamera, skärm, mikrofon och högtalare kan brukare och vårdgivare prata med varandra på ett naturligt sätt och det är också möjligt att ta en titt på t.ex. mediciner. 

– Vi ser att allt fler aktörer får upp ögonen för hur Giraff kan underlätta i deras egen verksamhet och hur den kan ge såväl mervärde som mer tid över till det mänskliga mötet. Vårdpersonal kan utgå från ett kontor för att stämma av vissa korta ärenden, såsom att medicinen tagits vid rätt tidpunkt, för att ge mer utrymme för det mänskliga mötet och omsorgen när personalen är på plats i hemmet. Giraff kan på så vis minska stress, när vi gemensamt avskaffar restider till förmån för tillsyn och omsorg, säger Fennia Carlander, Account Manager på Camanio Care.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska län

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com

Dokument & länkar