Kommuniké från extra bolagsstämma i Camanio Care AB (publ)

Report this content

Extra bolagsstämma har hållits i Camanio Care AB (publ), org.nr. 556761–0307, måndagen 14 oktober 2019, varvid följande beslut fattades. 

Stämman beslöt att godkänna av försäljning av den befintliga verksamheten till dotterbolaget Camanio AB. Detta innebär att Camanio Cares samtliga tillgångar och skulder samlas i Camanio AB.

Stämman beslöt också om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Camanio AB till Brighter AB (publ) för 17 miljoner kronor som betalas i Brighter aktier.

Efter att detta har genomförts driver inte Camanio Care längre sin ursprungliga verksamhet och bland annat av detta skäl beslöt stämman beslöt att anta ny bolagsordning. I den nya bolagsordningen anges att bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom samt konsultation inom ekonomi och finans och därmed förenlig verksamhet.

Dessutom beslutades att ändra aktiekapitalet från lägst 4 000 000 kr och högst 16 000 000 kr till lägst 10 720 000 kr och högst 42 880 000 kr, samt antalet aktier från lägst 
20 000 000 aktier och högst 80 000 000 aktier till lägst 53 600 000 aktier och högst 
214 400 000 aktier.

Stämman invalde Truls Sjöstedt och Erik Domajnko till styrelseledamöter i Camanio Care AB. Marianne Ramel och Johanna Rastaad utträdde som ledamöter av styrelsen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Catharina Borgenstierna, VD
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care

Camanio Care är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar smarta lösningar för digital vård och omsorg i hemmet med individen i fokus. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar, produkter och tjänster såsom Vital Smart Care, ICE, BikeAround, Bestic och Giraff. Genom att optimera mixen av fysisk och digital vård arbetar Camanio Care för att stödja människors grundläggande behov och öka friheten, effektivitet och kvalitet inom vård och omsorg. Camanio Care AB har sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolaget Camanio Care Inc. i USA, samt distributörer i Asien, Mellanöstern, Hongkong, Australien och i ett 10-tal europeiska länder.

Prenumerera på pressmeddelanden och/eller läs mer om bolaget på: www.camanio.com

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2019.

Dokument & länkar