Nytt datum för publicering av delårsrapport för juli–september 2019

Report this content

Camanio Care AB (publ) tidigarelägger publiceringen av delårsrapporten för juli-september 2019 till den 25 oktober.

Finansiell kalender 2019

25 oktober    Delårsrapport juli-september

Kontakt

Erik Domajnko, VD

Camanio Care AB, Hästholmsvägen 32, 131 30 Nacka 

070-536 3265 | erik.domajnko@outlook.com | Org.nummer: 556761-0307

Dokument & länkar