Unwrap Finance AB meddelar följande flaggningsmeddelanden till följd av Unwrap Finance ABs på årsstämman 30 juli 2020 genomförda förvärv av Recall Capital Group AB

På årsstämman 30 juni 2020 beslutade ägarna i Unwrap Finance AB att förvärva Recall Capital Group AB med betalning av nyemitterade aktier, så kallad apportemission. Aktierna registrerades 20 juli 2020 på Bolagsverket och den 23 juli erhöll säljarna aktier i Unwrap Finance AB. Idag har Unwrap Finance AB informerats om nedan förändringar.

Familjen Wallin AB har erhållit ett innehav över flaggningsgränsen 20% som en konsekvens av beslutad apportemission. Familjen Wallin AB ägs till lika delar av ledamoten Björn Wallin och hans hustru. Totalt innehav efter årsstämmans beslut uppgår till 57 790 877 aktier, motsvarande 24,49% av aktier och röster i Unwrap Finance AB vilket före apportemissionen uppgick till 0%. Innehavet är registrerat hos Finansinspektionen 23 juli 2020. 

Henrik Holm, tillika ledamot i Unwrap Finance AB, har erhållit ett innehav över flaggningsgränsen 5% som en konsekvens av beslutad apportemission. Totalt innehav tillsammans med hans hustru efter årsstämmans beslut uppgår till 12 909 877 aktier, motsvarande 5,47% av aktier och röster i Unwrap Finance AB vilket före apportemissionen uppgick till 0%. Innehavet är registrerat hos Finansinspektionen 23 juli 2020.

Hans Pohl har erhållit ett innehav över flaggningsgränsen 10% som en konsekvens av beslutad apportemission. Totalt innehav efter årsstämmans beslut uppgår till 26 420 702 aktier, motsvarande 11,20% av aktier och röster i Unwrap Finance AB vilket före apportemissionen uppgick till 0%.

Patrik Wiklund har erhållit ett innehav över flaggningsgränsen 10% som en konsekvens av beslutad apportemission. Totalt innehav efter årsstämmans beslut uppgår till 26 420 702 aktier, motsvarande 11,20% av aktier och röster i Unwrap Finance AB vilket före apportemissionen uppgick till 0%.

Recall Capital Nordic AB har minskat sitt innehav under flaggningsgränsen 10% som en konsekvens av beslutad apportemission. Totalt innehav efter årsstämmans beslut uppgår till 14 320 216 aktier, motsvarande 6,07% av aktier och röster i Unwrap Finance AB vilket före apportemissionen uppgick till 26,7%. 

Magnanimity AB har minskat sitt innehav under flaggningsgränsen 5% som en konsekvens av beslutad apportemission. Totalt innehav efter årsstämmans beslut uppgår till 7 249 976 aktier, motsvarande 3,07% av aktier och röster i Unwrap Finance AB vilket före apportemissionen uppgick till 13,5%.

Int Raymi AB har minskat sitt innehav under flaggningsgränsen 5% som en konsekvens av beslutad apportemission. Totalt innehav efter årsstämmans beslut uppgår till 5 250 000 aktier, motsvarande 2,22% av aktier och röster i Unwrap Finance AB vilket före apportemissionen uppgick till 9,8%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Björn Westerholm, styrelseordförande Unwrap Finance AB
+46 (0)70 656 2007 
bjorn.westerholm@gmail.com

 

Erik Domajnko
VD
erik.domajnko@unwrapfinance.com
0705 36 32 65

Unwrap Finance är verksamma inom finansbranschen. Bolagets primära fokus är att erbjuda finansiering och tillväxtkapital för små- och medelstora bolag på både kort och lång sikt runtom den nordiska marknaden. Verksamheten drivs med beprövade finansiella produkter och finansieringslösningar sammansatta på mer effektiva sätt.

Prenumerera

Dokument & länkar