Unwrap Finance inleder rekryteringsprocess av ny CFO

Som ett led i kommande listningsprocess på ny marknad har en rekryteringsprocess av CFO inletts för att stärka upp ledningsgruppen.

I samband med förvärvet av Recall Capital gruppen 1 juli 2020 har, som aviserats tidigare, arbetet med att ansöka om notering vid ny marknadsplats inletts. Sista dag för handel på Spotlight är fredagen 7 augusti och därefter sker handeln på Mangold-listan, vilket också meddelats tidigare. Detaljerad information om tidplan och val av marknadsplats Unwrap Finance avser ansöka sig till planeras under augusti månad, se tidigare pressmeddelande.

Som ett viktigt led i denna listningsarbete har en rekryteringsprocess av meriterad CFO inletts. Processen beräknas vara klar under augusti månad.

Unwrap Finance har också anlitad flera juridiska rådgivare i syfte att genomlysa hela verksamheten vilket i förlängningen gör en kommande listningsprocess mer effektiv.

”Vi tar självklart allt på största allvar i detta listningsarbete och menar en erfaren CFO är nödvändig framöver för att hantera alla våra ambitioner och tankar om framtida SME-marknadens behov av finansiering”, säger Unwrap Finance ordförande Björn Westerholm.

CFO kommer ingå i ledningen av Unwrap Finance och planen är att den personen även ska ansvara för vår Investor relation funktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Westerholm, styrelseordförande, Unwrap Finance AB

+46 (0)70 656 2007  bjorn.westerholm@gmail.com

 

Denna information är sådan information som Unwrap Finance AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17:15 den 2020-07-30.  

 

__________________________________________________________________________________

Box 815, 101 36 Stockholm Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3, plan 9 info@unwrapfinance.com

Unwrap Finance är verksamma inom finansbranschen. Bolagets primära fokus är att erbjuda finansiering och tillväxtkapital för små- och medelstora bolag på både kort och lång sikt runtom den nordiska marknaden. Verksamheten drivs med beprövade finansiella produkter och finansieringslösningar sammansatta på mer effektiva sätt.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Vi tar självklart allt på största allvar i detta listningsarbete och menar en erfaren CFO är nödvändig framöver för att hantera alla våra ambitioner och tankar om framtida SME-marknadens behov av finansiering”,
Unwrap Finance ordförande Björn Westerholm.