Unwrap Finance inleder rekryteringsprocess av ny CFO

Som ett led i kommande listningsprocess på ny marknad har en rekryteringsprocess av CFO inletts för att stärka upp ledningsgruppen.

I samband med förvärvet av Recall Capital gruppen 1 juli 2020 har, som aviserats tidigare, arbetet med att ansöka om notering vid ny marknadsplats inletts. Sista dag för handel på Spotlight är fredagen 7 augusti och därefter sker handeln på Mangold-listan, vilket också meddelats tidigare. Detaljerad information om tidplan och val av marknadsplats Unwrap Finance avser ansöka sig till planeras under augusti månad, se tidigare pressmeddelande.

Som ett viktigt led i denna listningsarbete har en rekryteringsprocess av meriterad CFO inletts. Processen beräknas vara klar under augusti månad.

Unwrap Finance har också anlitad flera juridiska rådgivare i syfte att genomlysa hela verksamheten vilket i förlängningen gör en kommande listningsprocess mer effektiv.

”Vi tar självklart allt på största allvar i detta listningsarbete och menar en erfaren CFO är nödvändig framöver för att hantera alla våra ambitioner och tankar om framtida SME-marknadens behov av finansiering”, säger Unwrap Finance ordförande Björn Westerholm.

CFO kommer ingå i ledningen av Unwrap Finance och planen är att den personen även ska ansvara för vår Investor relation funktion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Westerholm, styrelseordförande, Unwrap Finance AB

+46 (0)70 656 2007  bjorn.westerholm@gmail.com

 

Denna information är sådan information som Unwrap Finance AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17:15 den 2020-07-30.  

 

__________________________________________________________________________________

Box 815, 101 36 Stockholm Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3, plan 9 info@unwrapfinance.com

Unwrap Finance är verksamma inom finansbranschen. Bolagets primära fokus är att erbjuda finansiering och tillväxtkapital för små- och medelstora bolag på både kort och lång sikt runtom den nordiska marknaden. Verksamheten drivs med beprövade finansiella produkter och finansieringslösningar sammansatta på mer effektiva sätt.

Om oss

Unwrap Finance är verksamma inom finansbranschen. Bolagets primära fokus är att erbjuda finansiering och tillväxtkapital för små- och medelstora bolag på både kort och lång sikt runtom den nordiska marknaden. Verksamheten drivs med beprövade finansiella produkter och finansieringslösningar sammansatta på mer effektiva sätt.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”Vi tar självklart allt på största allvar i detta listningsarbete och menar en erfaren CFO är nödvändig framöver för att hantera alla våra ambitioner och tankar om framtida SME-marknadens behov av finansiering”,
Unwrap Finance ordförande Björn Westerholm.