Unwrap Finance presenterar planer för kommande listningsprocess och öppnar ny hemsida

Genom Unwrap Finance förvärv av Recall Capital bildades en ny konkurrenskraftig aktör med inriktning på finansiering av små och medelstora börsbolag, den så kallade SME-sektorn. Unwrap Finance avser bygga vidare på Recall Capitals banbrytande roll som innovatör och utmanare på marknaden, med ett kunderbjudande som syftar till att både förenkla och förbättra finansieringen av SME-bolag. Under hösten planerar bolaget att ansöka om notering på en ny handelsplats och som ett led i den processen öppnar vi nu vår nya hemsida – www.unwrapfinance.com.

”För många bolag är det dyrt, komplicerat och tidskrävande att finansiera verksamheten vilket ofta riskerar att bromsa in SME-bolagens affärsmässiga utveckling och tillväxt. Vi vill skapa värde för våra aktieägare genom att förenkla och förbättra för behövande bolag samtidigt som vi utmanar en väldigt konservativ bransch som både behöver förnyas, förbättras och förenklas,” kommenterar Björn Westerholm, styrelseordförande för Unwrap Finance.

Det nya bolaget förenar en flerårig historik av värdeskapande, snabbväxande och lönsam verksamhet. Recall Capital var bland de första i Europa med så kallad On Tap Finance som är en skalbar disruptiv modell som bygger på återkommande intäkter. Under de tre senaste åren har bolaget bistått över 20 SME-bolag med innovativa finansiella lösningar. Bolaget har under tiden också byggt upp ett nätverk av företrädare för SME-sektorn och specialister som på olika sätt kan bidra till kundernas framgång och att värde skapas för de egna aktieägarna.

”Både styrelse och ledning har hög grad av senioritet med både stora erfarenheter och insikter i hur verkligenheten ser ut för SME-bolagen. En stor mängd företrädare för SME-sektorn har dessutom visat stort intresse och stöd för vad vi gör, vilket givetvis gör det både enklare och effektivare att identifiera nya tjänster och modeller som har verklig förankring och som gör livet lite enklare för listade och noterade SME-bolag”, konstaterar styrelsens ordförande Björn Westerholm.

Genom tidigare beslut att avlista aktien från Spotlight sätts punkt för en fas i Camanio Cares historia och istället påbörjas nu ett helt nytt kapitel. Under tredje kvartalet planerar Unwrap Finance att förbereda en ansökan till en annan marknadsplats i Sverige, och Nasdaq och NGM har kontaktats i detta syfte. Detaljerad information om tidsplanen och vilken marknadsplats som bolaget väljer att söka sig till planeras under augusti. Som ett led i den processen har en ny hemsida öppnats – www.unwrapfinance.com. Efter avnoteringen den 7 augusti från Spotlight kommer aktien handlas tills vidare på Mangoldlistan.

I Sverige finns det idag ca 600 SME-bolag som är noterade på någon av de publika handelsplatserna, vilket gör Sverige till näst största marknaden i Europa efter UK. En stor del av dessa bolag både inom och utom Sverige har fortsatt stort behov av löpande tillgång till rörelsekapital. Unwrap Finance affärsmodell bygger på att ju mer bolaget bidrar med rörelsekapital till dessa SME-bolag, desto bättre avkastning till våra aktieägare.

________________________________________
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Westerholm, styrelseordförande, Unwrap Finance AB

+46 (0)70 6562007  bjorn.westerholm@gmail.com

För mer information, vänligen kontakta

Erik Domajnko
VD
erik.domajnko@unwrapfinance.com
070 536 32 65

Unwrap Finance är verksamma inom finansbranschen. Bolagets primära fokus är att erbjuda finansiering och tillväxtkapital för små- och medelstora bolag på både kort och lång sikt runtom den nordiska marknaden. Verksamheten drivs med beprövade finansiella produkter och finansieringslösningar sammansatta på mer effektiva sätt.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar