Valberedningens förslag till styrelse i Camanio Care AB

Förslaget lämnas av valberedningen i samråd med de tre största ägarna i bolaget.

Till styrelsen föreslås omval av Niclas Lilja samt nyval av Henrik Holm, Björn Wallin och Björn Westerholm.

Henrik Holm

Henrik Holm har en bakgrund som flerfaldig entreprenör inom IT, med flera VD och styrelseposter i ryggen. 1994 grundade han ProAct IT Group och börsintroducerade bolaget 1999 på Nasdaq Stockholm. Henrik har erfarenhet från styrelsearbete från flera publika bolag, till exempel B3 Consulting Group AB, Mangold Fondkommission AB och Precise Biometrics AB.

Henrik har en stark entreprenörsbakgrund och specialiserar sig inom teknologi, strategi, affärsmodeller, företagsekonomi och företagsförvärv.

Björn Wallin

Björn Wallin har erfarenhet som VD, CFO, Mergers & Acquisitions-chef och styrelseuppdrag för flera svenska noterade tillväxtbolag. Han har även varit Noteringschef och VD på Nordic Growth Market och var styrelseledamot i GXG Markets, båda reglerade skandinaviska börser.

Björn har stor internationell erfarenhet som härrör från ledande positioner i flera företag med omfattande globala nätverk. Han inbjöds också att verka som adjungerad medlem av Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning. Björn har varit en återkommande talare i Sverige i ämnen som inkluderar corporate governance samt ägarstyrnings- och noteringsfrågor.

Björn Westerholm

Björn Westerholm är en entreprenör med över +25 års erfarenhet från att bygga teknikdrivna innovationsbolag, både från branscherna cleantech och IT/telecom.

Han har varit VD för myFC Holding i över 12 år som listades på Nasdaq First North 2014. Björn har även startat eller utvecklat samt varit styrelsemedlem och eller VD för bolag som Solart Energy AB, Mobilaris AB, Integrated systems and Services  AB mfa.

Vidare har Björn har en djup teknisk bakgrund med flera patent och utmärkelser med sig samt en lång internationell erfarenhet tillsammans med en omfattande och bred finansieringkompetens från både den privata och den publika sektorn.

För mer information, vänligen kontakta

Erik Domajnko

VD
erik.domajnko@unwrapfinance.com
0705 36 32 65

Prenumerera

Dokument & länkar