Vad är medellönen i Sverige?

Vad en tjänar är viktigt för de flesta och medellönen är ett vanligt värde att jämföra med för att se hur man ligger till. Yrkesval är det som styr våra inkomster mest och det som stärker våra möjligheter till att tjäna bra är utbildning

Medellön räknas ut genom att samtliga årslöner inom ett yrke delas med antalet heltidsutövare av yrket. Medellönen är således något helt annat än medelinkomst som tex tar hänsyn till inkomst av kapital.

Enligt SBCs lönestatistik från 2017, skiljer det så mycket som 100 000 kr i månaden mellan medellönen för en chef inom bank och finans i jämförelse med hemservicepersonal som har den lägsta medellönen enligt statistiken.

Yrken med högst medellön i SEK enligt SCB

Yrke, Medellön

Chefer inom bank, finans och försäkring, högre nivå 124 100
Mäklare inom finans 82 500
Specialistläkare 77 900
General-, landstings- och kommundirektörer med flera 76 400
Verkställande direktörer med flera 75 800

Yrken med lägst medellön i SEK enligt SCB

Yrke, Medellön

Övrig hemservicepersonal med flera 20 200
Kafé- och konditoribiträden 21 300
Marknadsundersökare och intervjuare 21 600
Övriga servicearbetare 21 800
Guider och reseledare 22 500

Män tjänar mer än kvinnor

Vid en jämförelse av löner mellan män och kvinnor visar statistiken att kvinnor har 89% av mannens lön. Det som inte syns i den statistiken är skillnaderna som grundas i yrkesval och utbildning. Efter en så kallad standardvägning som endast lämnar könen som den enda skillnaden kvarstår 4%.

Hög utbildning ger utdelning

Enligt statistiken tjänar en forskarutbildad 52 500 SEK i månaden i jämförelse med 25 000 SEK som är medellönen för personer som har stannat vid grundskoleutbildning.

Bakom den här artikeln står Lotsia.se som är en guide inom privatekonomi. Statistiken är hämtad från SCB.

Prenumerera