UPC/chello inför SPAM-filter på sin Europeiska mail-plattform

UPC/chello inför SPAM-filter på sin Europeiska mail-plattform UPC och chello, Europas ledande bredbandsoperatör av Internet via kabelnät, vidtar nu kraftfulla åtgärder för att stoppa spridningen av det växande antalet SPAM-mail som drabbar användarna. Ett nytt system med SPAM-filter på chello´s Europeiska mail-plattform känner av e-mail som kommer från svartlistade IP-adresser och blockerar dem samtidigt som ett meddelande skickas till avsändaren. Under den fösta dagen som systemet användes fullt ut blockerades ca 7 millioner SPAM-mail, vilket är mer än hälften av alla e-mail som passerar genom chello´s mailservrar i Europa. Som underlag för svartlistning av IP-adresser använder chello uppgifter från spamcop.net som samlar information från ISP-operatörer och användare över hela världen. När spamcop.net identifierat en SPAM-källa så blir IP-adressen svartlistad upp till 48 timmar efter det SPAM- aktiviteten upphört. Ytterligare en åtgärd för att motverka SPAM hos UPC/chellos svenska kunder infördes redan i mitten av november i år. Då stängdes port 25 i mail-plattformen för allt utom UPC/chello´s egen utrustning för att förhindra spridning av SPAM-genererande kunders e-mail. - Genom att vidta förebyggande åtgärder för att eliminera spam så reducerar vi märkbart antalet oönskade mail för våra 750 000 kunder i de tio länder där vi är verksamma. Med den nya SPAM-filtreringen ska våra kunder kunna utnyttja alla fördelar med Internet, som att skicka och ta emot e-mail, säger Sudhir Ispahani, Chief Technology Officer på UGC Europe, Inc. Om chello broadband chello broadband n.v. är Europas ledande leverantör av bredbandsinternet via kabelnät med över 700 000 kunder i tio Europeiska länder: Holland, Österrike, Sverige, Norge, Frankrike, Belgien, Polen, Ungern, Slovakien och Tjeckien. chello erbjuder dygnet-runt uppkoppling med fast månadsavgift som ger snabb och enkel tillgång till ett brett utbud av underhållning och information. Därutöver erbjuder chello lokalt utformade portaler med bredbandsanpassat innehåll. chello broadband är ett konsoliderat dotterbolag till UGC Europe, Inc. och en del av Chello Media division. Se även www.chello.se och www.chello.com Om UPC UPC Sverige AB distribuerar bredbandstjänster till mer än 277 000 anslutna hushåll. Kunderna erbjuds höghastighets-Internet under varumärket "chello" samt kabel-TV tjänster - både analog-TV och digital- TV. UPC ingår i UGC Europe, Inc., ett av Europas ledande bredbands- och kommunikationsföretag. Bolagets bredbandsdivision - UPC Broadband - levererar TV, Internet och telefonitjänster till över 8 millioner kunder i 11 länder. UGC Europe´s medieintressen och utveckling av innehållstjänster hanteras av Chello Media division. UGC Europe´s aktier är noterade på Nasdaq National Market (ticker: "UGCE"). Företaget är majoritetsägt av UnitedGlobalCom, Inc. (Nasdaq: "UCOMA"). Se även www.upc.se och www.ugceurope.com För ytterligare information Anders Ahlbeck Harald Løback Sæther Informationsdirektör, UPC Sverige Regional Director Scandinavia, AB chello broadband Tel: +46 8 578 251 94 Tel: +47 22 93 77 00 Mobil: + 46 709 26 51 94 Mobil: +47 970 63 854 e-post: anders.ahlbeck@upc.se e-post: harald@chello.no ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031219BIT01210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031219BIT01210/wkr0002.pdf

Om oss

UPC Sverige AB (UPC) är ledande leverantör av TV- och bredbandstjänster i Stockholmsregionen. För närvarande är ca 300 000 hushåll anslutna till UPCs fiberoptiska nät. Av dessa är 91 000 kunder på höghastighets-Internet (chello) och 59 000 kunder på digitalTV (alla uppgifter per 31 december, 2005).UPC är ett dotterbolag till Liberty Global, Inc. (Nasdaq: LBTYA, LBTYB) med verksamheter i 19 länder i Europa, Asien, Sydamerika och Australien.Se även www.upc.se

Dokument & länkar