Livräddande Mimer-databas fyller 25 år

Livräddande Mimer-databas fyller 25 år Sedan 1978 har Uppsala Monitoring Centre på WHO:s uppdrag samlat information om läkemedelsbiverkningar från ett stort antal länder världen över. Under alla dessa 25 år har informationen lagrats i en Mimer SQL-databas, vilket gör detta till ett av de äldsta relationsdatabas-systemen i världen fortfarande i drift. Systemet har hela tiden vidareutvecklats, och den senaste nyheten är att rapportering och utsökning nu kan ske via Internet. Idag rapporterar myndigheter i 70 länder läkemedelsbiverkningar för 95% av jordens befolkning till Uppsala Monitoring Centre (UMC). Denna information lagras i den centrala Mimer SQL-databasen som varit i drift sedan 1978. Databasen, världens största och mest kompletta biverkningsdatabas, utvecklas och drivs av UMC på uppdrag av Världshälso organisationen (WHO). Den stora biverkningsdatabasen är tillgänglig för såväl de deltagande myndigheterna som den internationella läkemedelsindustrin. Om en ny läkemedelsbiverkning upptäcks med hjälp av informationen i UMCs databas informeras alla berörda parter omedelbart. Avsikten är att undvika onödigt lidande, och att spara liv. - Mimer SQL är mycket viktig för hela vår verksamhet, säger Marie Lindquist, General Manager på UMC. För 25 år sedan fanns vår biverkningsdatabas på en IBM stordator och idag är databasen på vår Unix- server åtkomlig från hela världen via Internet. Att Mimer SQL under alla dess 25 år har kunnat möta våra växande krav är imponerande, avslutar Marie Lindquist. - Att UMC använt Mimer SQL i 25-år för sin verksamhetskritiska biverkningsdatabas visar att vi framgångsrikt anpassat vår Mimer SQL- produkt från stordator till Internet, säger Stefan Eck, Produktchef Upright Database Technology. En internationell databas med information om nästan hela världens läkemedelsbiverkningar måste vara ett av de viktigaste Mimer SQL-systemen som finns idag. Och vi ser fram emot minst 25 år till i mänsklighetens tjänst, avslutar Stefan Eck. För mer information, kontakta Magnus Larsson, Programme Leader - Systems Development, Uppsala Monitoring Centre Tel: 018-65 60 60, 0706-100 314 (mobil) E-mail: magnus.larsson@who-umc.org, Web: http://www.who-umc.org Stefan Eck, Produktchef, Upright Database Technology AB Tel: 018-780 92 21, 0730-299 321 (mobil) E-mail: stefan.eck@upright.se, Web: http://www.mimer.com Om Uppsala Monitoring Centre Uppsala Monitoring Centre sköter Världshälsoorganisationens (WHO:s) program för rapportering av läkemedelsbiverkningar. Detta program involverar för närvarande 70 länder, och den databas som centret administrerar och utvecklar innehåller nästan 3 miljoner biverkningsrapporter. Den primära uppgiften är att söka efter och informera om ofullständigt kända biverkningar. Andra viktiga uppgifter för Uppsala Monitoring Centre är att bedriva databasutveckling och forskning, samt att utveckla tjänster och produkter, främst ett världsomfattande läkemedelsregister, vars målgrupp är internationella organisationer inom läkemedelsområdet. Om Upright Database Technology Upright Database Technology är världsledande på underhållsfria databaser. Produkterna Mimer SQL Mobile, Mimer SQL Embedded och Mimer SQL Engine vänder sig främst till produktutvecklande företag. Upright Database Technology ingår i Upright United koncernen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00480/wkr0002.pdf

Dokument & länkar