Mimer SQL - basen för intelligent livräddare

Mimer SQL - basen för intelligent livräddare Svenska CellaVision väljer relationsdatabasen Mimer SQL Engine från Upright Database Technology för sitt blodanalysinstrument. Ett instrument som automatiserar den idag väldigt tidskrävande och kostsamma proceduren att visuellt analysera vita blodkroppar. Tack vare detta instrument kommer blodanalysen att bli mycket billigare, snabbare och kan därför användas i betydligt fler fall. Något som kan komma att rädda många liv. Idén för automatisk analys av blodkroppar kommer från Christer Fåhraeus som vid tillfället, 1994, doktorerade i neurofysionomi på Universitetet i Lund. Arbetet har resulterat i flertal patent på området. Varje år klassificeras miljontals vita blodkroppar manuellt i mikroskop, en rutin som är mycket tidskrävande. Instrumentet är ett automatiserat mikroskop som själv letar upp blodkroppar på ett blodutstryk. Analysen görs med hjälp av artificiell intelligens. Ett så kallat neuralt nätverk har tränats på en stor databas av redan klassificerade blodkroppar. Detta neurala nätverk kan sedan användas för beslutsstöd vid klassificering av vita blodkroppar. Labbpersonalen får tid över för annat och kan lägga kunskap och energi på de svårbedömda fallen. "Vi behövde en snabb, effektiv och underhållsfri databas och Mimer SQL Engine uppfyllde de kraven" säger Johan Ericsson, utvecklingschef på CellaVision. "Den flexibla affärsmodellen och möjligheten att sampaketera Mimer SQL med vår egen produkt för att underlätta för vår kund var också viktigt" avslutar Johan Ericsson. "Vi är naturligtvis glada att finnas med i produkter som ligger i teknikens framkant" säger Per Harsem, försäljningschef på Upright Database Technology. "Detta är ett av flera avtal som vi på kort tid tecknat inom området Life Science, vilket tyder på att fler och fler företag på området har fått upp ögon för vår produktfamilj Mimer SQL och dess egenskaper" avslutar Per Harsem. För mer information, kontakta Johan Ericsson, Utvecklingschef, CellaVision AB Tel: 046-286 44 44, 0708-20 58 11 johan.ericsson@cellavision.se / www.cellavision.se Per Harsem, CSO, Upright Database Technology AB Tel: 018-780 92 32, 0730-299 206 per.harsem@upright.se / www.mimer.com Fakta om CellaVision AB CellaVisions affärsidé är att utveckla mjukvaruprodukter och hårdvaruplattformar för sjukvården, som gör att det går snabbare att utföra blodanalyser och ställa rätt diagnos. Med hjälp av databaser, avancerad bildbehandling, bildanalys och automatiserad mikroskopering och Internet vill vi skapa en global standard. På så sätt är vi med och bidrar till ökad effektivitet och att rutinerna underlättas. För användaren innebär det en pålitlig genväg i det dagliga arbetet. Fakta om Upright DatabaseTechnology AB Upright Database Technology är världsledande på underhållsfria databaser. Produkterna Mimer SQL Mobile, Mimer SQL Embedded och Mimer SQL Engine vänder sig främst till produktutvecklande företag. Ingår i Upright koncernen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00870/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT00870/wkr0002.pdf

Dokument & länkar