Mimer SQL 9.2 Bäst i Världen på Språkstöd

Mimer SQL 9.2 Bäst i Världen på Språkstöd Uppsala-företaget Upright Database Technology lanserar nu den senaste versionen av sin databashanterare, Mimer SQL Engine 9.2, som bl.a. innehåller ett unikt språkstöd. Applikationsutvecklare får nu tillgång till ett automatiskt stöd från databasen, som innebär att en och samma applikation enkelt kan hantera flera språk samtidigt. Andra nyheter i Mimer SQL 9.2 är att den redan höga prestandan höjts ytterligare. För att hedra UNESCOs arbete med att främja all världens minoritetsspråk släpps Mimer SQL 9.2 den 21 februari, som är UNESCOs Modersmålets Dag ("International Mother Language Day"). Mimer SQL 9.2 är den första databashanteraren i världen med stöd för den nya Unicode-3.2-standarden från Unicode-konsortiet. Denna standard definierar teckenuppsättningar för alla alfabet och teckenspråk i världen och ersätter de tidigare, mer begränsade standarder som idag används av många andra databashanterare. Unicode-3.2 är implementerad som en egen datatyp i Mimer SQL 9.2, vilket eliminerar all onödig data- konvertering. "Vi tittade på våra konkurrenters lösningar för språkstöd och blev besvikna över den överlag begränsade funktionalitet deras lösningar hade. Vi bestämde oss för att i stället göra 'på rätt sätt', och när Unicode-3.2-standarden kom under våren 2002 blev vårt val enkelt.", säger Åke Persson, som är arkitekten bakom språkstödet i Mimer SQL 9.2, men även Sveriges representant i ISOs standardiseringsorgan för SQL. "Vårt språkstöd är oerhört kraftfullt samtidigt som det är lättanvänt.", avslutar Åke Persson. Mimer SQL 9.2 stödjer också SQL:1999 Collations, igen som den första databashanteraren i världen. SQL:1999 Collations är en standard för fler- språkig sortering. Utöver stöd för kinesiska, engelska, franska, tyska, japanska, ryska, spanska och många andra större språk, har Mimer SQL 9.2 stöd för "European Ordering Rules" (EOR) från den europeiska standardiseringsorganisation CEN. Mimer SQL 9.2 har även inbyggt stöd för många minoritetsspråk som katalanska, samiska, sorbiska och walesiska. Språk som saknar fördefinierat stöd kan mycket enkelt läggas till med hjälp av de verktyg som ingår i Mimer SQL Engine 9.2. Hög prestanda är en av Mimer SQLs viktigaste egenskaper. Prestandan har ytterligare höjts i och med Mimer SQL 9.2, bl.a. för nätverks-access, "data warehousing"-support och hantering av stora objekt (BLOB/CLOB). Mimer SQL 9.2 innehåller även annan ny och utökad funktionalitet. En beta-version av Mimer SQL Engine 9.2 för Windows finns tillgänglig för gratis nedladdning på www.mimer.com från och med den 21 februari 2003. Mimer SQL Engine 9.2 för Linux och andra plattformar kommer att bli tillgänglig senare. För mer information, kontakta Per Harsem, CSO, Upright Database Technology AB Tel: 018-780 92 32, 0730-299 206 per.harsem@upright.se / www.mimer.com Fakta om Unicode Unicode ger varje tecken ett unikt nummer, oavsett plattform, oavsett program, oavsett språk. Unicode krävs av moderna IT-standarder som XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML, m.fl. Unicode är det officiella sättet att implementera ISO/IEC 10646. Unicode stöds i många operativsystem, alla moderna webbläsare och många andra produkter. Unicode gör det möjligt att i en enda mjukvaruprodukt eller genom en enda webbplats rikta sig mot flera plattformar, språk och länder, utan omfattande specialanpassningar. Tillkomsten av Unicode-standarden, och tillgången på verktyg som stödjer den, tillhör de mest betydelsefulla globala trenderna inom programvarutekniken på senare tid. http://www.unicode.org. Fakta om Upright DatabaseTechnology AB Upright Database Technology är världsledande på underhållsfria databaser. Produkterna Mimer SQL Mobile, Mimer SQL Embedded och Mimer SQL Engine vänder sig främst till produktutvecklande företag. Ingår i Upright koncernen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00860/wkr0002.pdf

Dokument & länkar