Mimer SQL bakom ny EU-studie av Stroke-behandling

Mimer SQL bakom ny EU-studie av Stroke-behandling I januari 2003 lanserades SITS-MOST, en internationell monitoreringsstudie över behandling av stroke-patienter. Studien, som övervakas av EU:s regulatoriska myndighet EMEA/CPMP, administreras av Karolinska Sjukhuset i Stockholm. IT-stödet för studien har utvecklats av Uppsala Clinical Research Center. Och i centrum av det webb-baserade SITS-MOST-systemet finns en Mimer SQL-databas från Upright Database Technology. En trombolysbehandling vid akut stroke får oftast ett lyckat resultat, men den kan också förorsaka blödningar, ibland med allvarliga konsekvenser. En statistisk analys av data från slumpvist utvalda försök visar att behandling med trombolys är mycket framgångsrik om den sätts in inom 3 timmar efter att de första symptomen synts. Om den demografiska profilen och andra viktiga basegenskaper skiljer sig från de slumpvist utvalda försöken finns risk att andelen biverkningar ökar, vilket kan omöjliggöra fortsatt trombolysbehandling. Därför är det mycket viktigt att noggrant följa upp hur stor andel av de behandlade patienterna som tillfrisknar under en tremånadersperiod efter behandlingen, och hur många som får allvarliga blödningar och andra komplikationer. SITS-MOST är ett viktigt verktyg för att samla in den kunskapen. SITS-MOST kommer att användas under de närmaste tre åren för att övervaka allvarliga biverkningar och dödlighet vid trobolysbehandling av stroke. Sjukhus från samtliga 15 EU-länder deltager i studien tillsammans med sjukhus från tre länder utanför EU. SITS-MOST är tillgänglig för samtliga deltagande sjukhus från en gemensam webb-plats (http://www.acutestroke.org). Systemet körs på en Windows XP-server med Mimer SQL Engine som databashanterare. För mer information, kontakta Nils Wahlgren, Biträdande Professor, Karolinska Institutet E-mail: nils-gunnar.wahlgren@ks.se, Web: http://www.acutestroke.org/ Joachim Alvarez, Account Manager, Upright Database Technology AB Tel: 018-780 92 11, 0730-299 311 (mobil) E-mail:joachim.alvarez@upright.se, Web: http://www.mimer.com Fakta om SITS Det internationella Trombolysregistret är resultat av ett initiativ från European Cooperative Acute Stroke Studies för att kunna använda trombolys på ett säkert sätt vid strokebehandling (safe implementation of thrombolysis in stroke, SITS) genom att omforma resultaten från slumpvis utvalda försöka till kliniska procedurer. Behandlingsmetodens stora potential tillsammans med dess uppenbara risker för blödningar och andra komplikationer kräver noggrann uppföljning för att höja effektiviteten och säkerheten. Registreringen påbörjades i Sverige, men utökades först till övriga nordiska länder och nu till övriga Europa. Konstruktionen av trombolys-registrets webb-plats och databas är finansierad med hjälp av bidrag från Boehringer-Ingelheim. Fakta om Upright DatabaseTechnology AB Upright Database Technology är världsledande på underhållsfria databaser. Produkterna Mimer SQL Mobile, Mimer SQL Embedded och Mimer SQL Engine vänder sig främst till produktutvecklande företag. Ingår i Upright koncernen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00550/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00550/wkr0002.pdf

Dokument & länkar