Mimer SQL Först i Världen med Stöd för Unicode 4.0

Mimer SQL Först i Världen med Stöd för Unicode 4.0 Uppsala-företaget Upright Database Technology lanserar nu omedelbart stöd för den nya Unicode 4.0-standarden som publicerades av det internationella Unicode-konsortiet den 18:e april i år. Detta innebär att Mimer SQL 9.2 är den första databashanteraren i världen med inbyggt stöd för den helt nya Unicode-definitionen för flerspråkiga teckenuppsättningar. Mimer SQL 9.2 uppfyller också helt det test Unicode- konsortiet tagit fram för denna nya standard (Unicode 4.0 Normalization Conformance Test). Mimer SQL 9.2 är den första databashanteraren i världen med stöd för den nya Unicode 4.0-standarden från Unicode-konsortiet. Jämfört med tidigare standarder definierar Unicode 4.0 1 226 nya tecken inklusive valuta- symboler, ytterligare tecken i de latinska och kyrilliska alfabeten samt stöd för historiska språk som Linear B. Detta innebär att standarden nu definierar teckenuppsättningar för alla alfabet och teckenspråk i världen. Unicode 4.0 är implementerad som en egen datatyp i Mimer SQL 9.2, vilket eliminerar all onödig data-konvertering. Mimer SQL 9.2 innehåller även fullt stöd för den Unicode-standard som definierar hur textsträngar skall jämföras (Unicode Collation Algorithm, UCA). "Vi har noggrant följt utvecklingen av den nya Unicode 4.0-standarden och vi är mycket stolta över att kunna släppa en version av Mimer SQL med fullt stöd för Unicode 4.0 omedelbart efter att standarden publicerats.", säger Åke Persson, som är arkitekten bakom språkstödet i Mimer SQL 9.2, men även Sveriges representant i ISOs standardiseringsorgan för SQL. "Vårt språkstöd är oerhört kraftfullt samtidigt som det är lättanvänt.", fortsätter Åke Persson. Mimer SQL 9.2 stödjer också SQL:1999 Collations, igen som den första databashanteraren i världen. SQL:1999 Collations är en standard för fler- språkig sortering. Utöver stöd för kinesiska, engelska, franska, tyska, japanska, ryska, spanska och många andra stora språk, har Mimer SQL 9.2 stöd för "European Ordering Rules" (EOR) från den europeiska standardiseringsorganisation CEN. Mimer SQL 9.2 har även inbyggt stöd för många minoritetsspråk som katalanska, samiska, sorbiska och walesiska. Språk som saknar fördefinierat stöd kan mycket enkelt läggas till med hjälp av de verktyg som ingår i Mimer SQL Engine 9.2. "Hög prestanda är en av Mimer SQLs viktigaste egenskaper. Prestandan har ytterligare höjts i och med Mimer SQL 9.2, bl.a. för nätverks-access, 'data warehousing'-support och hantering av stora objekt (BLOB/CLOB). Mimer SQL 9.2 innehåller även annan ny och utökad funktionalitet.", avslutar Åke Persson. En beta-version av Mimer SQL Engine 9.2 för Windows finns tillgänglig för gratis nedladdning på www.mimer.com. Mimer SQL Engine 9.2 för Linux och andra plattformar kommer att bli tillgänglig senare. För mer information, kontakta Åke Persson, Mimer SQL utvecklare, Upright Database Technology AB Tel: 018-780 92 29 E-post: ake.persson@upright.se, Webb: http://www.mimer.com Fakta om Unicode Unicode ger varje tecken ett unikt nummer, oavsett plattform, oavsett program, oavsett språk. Unicode krävs av moderna IT-standarder som XML, Java, ECMAScript (JavaScript), LDAP, CORBA 3.0, WML, m.fl. Unicode är det officiella sättet att implementera ISO/IEC 10646. Unicode stöds i många operativsystem, alla moderna webbläsare och många andra produkter. Unicode gör det möjligt att i en enda mjukvaruprodukt eller genom en enda webbplats rikta sig mot flera plattformar, språk och länder, utan omfattande specialanpassningar. Tillkomsten av Unicode-standarden, och tillgången på verktyg som stödjer den, tillhör de mest betydelsefulla globala trenderna inom programvarutekniken på senare tid. http://www.unicode.org. Fakta om Upright DatabaseTechnology AB Upright Database Technology är världsledande på underhållsfria databaser. Produkterna Mimer SQL Mobile, Mimer SQL Embedded och Mimer SQL Engine vänder sig främst till produktutvecklande företag. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/05/20030505BIT01000/wkr0002.pdf

Dokument & länkar