Texas-universitet Standardiserar med Mimer SQL

Report this content

Texas-universitet Standardiserar med Mimer SQL Sam Houston State University i Huntsville, Texas, USA, har tecknat ett ramavtal med Upright Database Technology som innebär att universitet kan använda Mimer SQL Engine för sina administrativa system samt i all undervisning och forskning. Sam Houston State University (SHSU), med mer än 13,000 studenter på ett klassiskt campusområde i Huntsville, Texas, USA, har påbörjat ett projekt för att modernisera sina administrativa system (se http://www.shsu.edu/~ucs_www/update/dec2002/). En viktig komponent i detta arbete är Mimer SQL, databashanteraren från Upright Database Technology i Uppsala. Allt administrativt data, idag lagrat i hundratals datafiler på universitetets Alpha OpenVMS-system, kommer att ersättas av en Mimer SQL-databas. En annan del av ramavtalet är att universitetet för obegränsad tillgång till kostnadsfria Mimer SQL-licenser för all utbildning och forskning som bedrivs på universitetet. "Vi valde Mimer SQL eftersom den är den enda databashanteraren som till 100% uppfyller den internationella SQL standarden", säger James A. Stevens, Jr, Associate Vice President for Information Resources, Sam Houston State University. "Att som Mimer SQL följa etablerade standarder är mycket viktigt för ett universitet, eftersom det hjälper oss att bli oberoende av en viss produkt och leverantör", avslutar James A. Stevens, Jr. "Eftersom Mimer SQL har sina rötter vid Uppsala universitet är vi mycket tillfreds med att teckna detta avtal med Sam Houston State University", säger Olof Edlund, VD Upright Database Technology. "Vi har sedan flera år erbjudit svenska universitet och högskolor fri tillgång till Mimer SQL för deras undervisning och forskning, och i vår nya marknadsstrategi utvidgar vi nu detta erbjudande också till internationella universitet och högskolor", säger Olof Edlund. För mer information, kontakta James A. Stevens, Jr, Associate Vice President for Information Resources, Sam Houston State University E-mail: stevens@shsu.edu, Web: http://www.shsu.edu/ Olof Edlund, VD, Upright Database Technology AB Tel: 018-780 92 10, 0730-29 92 35) E-mail: olof.edlund@upright.se, Web: http://www.mimer.com Fakta om Sam Houston State University Sam Houston State University är beläget på ett klassiskt campusområde i en naturskön del av Texas ca 10 mil norr om Houston. Universitet etablerades som den första institutionen för lärarutbildning i syd- västra USA, och man bedriver nu grund-, master- och doktorandutbildning inom ett flertal ämnesområden. Där finns också den äldsta byggnaden väster om Mississippi som fortfarande används för utbildning (Austin Hall, 1851). Universitetet är namngivet efter den berömde General Sam Houston och har idag mer än 13 000 studenter. Fakta om Upright DatabaseTechnology AB Upright Database Technology är världsledande på underhållsfria databaser. Produkterna Mimer SQL Mobile, Mimer SQL Embedded och Mimer SQL Engine vänder sig främst till produktutvecklande företag. Upright Database Technology ingår i Upright United koncernen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/10/20030110BIT00200/wkr0002.pdf

Dokument & länkar