Tullverket lanserar ny unik co-surf tjänst baserad på Upright RTC

Tullverket lanserar ny unik co-surf tjänst baserad på Upright RTC Tullverket lanserat idag en ny unik tjänst på sin webb, kallad co-surf. Tullverkets co-surf tjänst innebär att besökare på Tullverkets hemsida i real-tid kan utföra Webbmöten tillsammans med Tullverkets personal. Lösningen som Tullverket implementerat för att realisera sin co-surf tjänst är baserad på Upright Technologys produkt RTC, Real Time Collaboration. Genom valet av lösning förbättrar Tullverket ytterligare sin servicegrad till kunder och påvisar därigenom att man är en ledande "24 timmars myndighet". Upright Technology - ett av Sveriges ledande företag inom innovativa IT lösningar - meddelade idag att Tullverket lanserat en ny unik tjänst på www.tullverket.se kallad co-surf baserat på Uprights världsledande Webb- konferens plattform RTC - Real Time Collaboration. Tullverket kan med sin co-surf tjänst effektivisera interaktiviteten och möjligheten till elektroniskt samarbete via sin webb "Det Virtuella Tullkontoret". Hur fungerar Tullverkets co-surf tjänst? Co-surfa på tullverket.se innebär att du tillsammans med din tulltjänsteman kan utföra ett webbmöte i real-tid över Internet. Lösningen gör att en tulltjänsteman snabb och effektivt kan guida kunder rätt på Tullverkets hemsida. RTC är lätt att använda och går mycket snabbt att lära sig. Tjänsten är mycket säker, varken du eller tjänstemannen kan komma in i varandras datorer när ni använder RTC. Maria Inghamn projektledare för e.tull som arbetar för att Tullverket ska bli en 24 timmarsmyndighet säger: "Vi valde RTC då vi såg att lösningen ytterligare kan öka vår servicegrad. RTC ger Tullverkets kunder möjlighet att få interaktiv hjälp direkt med att hitta rätt på Det Virtuella Tullkontoret då man via telefon kontaktat TullSvar vid en förfrågan eller ett ärende". För mer information besök www.tullverket.se och gå till fliken "För företag" Stefan Kihlgren, Försäljnings- och marknadschef på Upright Technology säger: "Det är speciellt kul att Tullverket som statlig myndighet valt RTC då det visar att RTC är ett självklart verktyg inom 24 timmars myndigheten." För vidare information om Uprights nya affärsområde och dess lösningar vänligen besök oss på www.upright.se eller kontakta Stefan Kihlgren via mail: stefan.kihlgren@upright.se eller ring +46 (0) 730 299 210. Om Upright RTC RTC ingår i Uprights Affärsområde Digital Information Retrieval & Collaboration. Affärsområdet erbjuder lösningar för elektroniskt samarbete, exponering, informationssökning och kategorisering. Real Time Collaboration - RTC är en plattform framtagen av Upright för enklare och billigare elektronsikt samarbete sk. on-line collaboration. Plattformen baseras på enkelhet via webb-baserat samarbete, ingen speciell mjukvara, klientprogram eller maskinvara behövs! En webbserver, en uppkoppling till Internet och en browser - voila Ni samarbetar direkt. Lösningen är helt framtagen vid Uprights Innovative center. RTC medger samarbete och delning av dokument, applikationer, ordförandeskap, multimediala genomgångar, whiteboard, co-surfing och chat som exempel. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT01080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/05/20030205BIT01080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar