UPS GÅR ÖVER TILL SMART ELNÄT I LONDON

Report this content

- Laddar sina eldrivna fordon. Banbrytande driftsättning av fordon med avancerad teknik och laddning minskar beroendet av förbränningsmotorn
- Innebär början på slutet av ett beroende av lastbilar med traditionella förbränningsmotorer

Ett konsortium lett av UPS har i London tagit i drift en ny radikal laddteknik som övervinner utmaningen att parallellt ladda en hel flotta av elfordon utan att behöva uppgradera elnätet till stora kostnader. Genombrottet innebär början på slutet av ett beroende av lastbilar med traditionella förbränningsmotorer. UPS ökar antalet elfordon vid den centrala Londonanläggningen från den nuvarande maxgränsen på 65 till samtliga 170 lastbilar som är stationerade där. Detta stora framsteg – troligen den första gången i världen dessa system har driftsatts i denna skala – är resultatet av projektet ”Smart Electric Urban Logistics (SEUL)” i samarbete med UK Power Networks och Cross River Partnership där man säkerställt finansieringen med hjälp av Office for Low Emission Vehicles i Storbritannien.

- UPS menar att man är först i världen, mitt i storstadens hjärta. Vi använder ny teknik för att kringgå en del stora hinder för driftsättning av elfordon och går i bräschen för en ny generation av hållbara urbana leveranstjänster både här i London och i andra storstäder runt om i världen. Elfordon är en integrerad del av UPS flotta med alternativa bränslen och avancerad teknik. Vårt samarbete med UK Power Networks och Cross River Partnership innebär en avgörande vändpunkt i den kostnadseffektiva driftsättningen av elfordon och detta kommer i sin tur att spela en central roll i att säkerställa att den globala trenden mot urbanisering blir hållbar. Vi tillämpar ny teknologi för att göra laddprocessen smartare och våra leveranstjänster renare, säger Peter Harris, chef för hållbarhet på UPS Europe.

Tack vare det här projektet menar UPS att, tillsammans med de framsteg företaget tillkännagav så sent som förra månaden om att minska kostnaden för elfordon, den dagen närmar sig då investeringskostnaden för att få ut elfordon på vägarna, inklusive att strömförsörja dem, kommer att vara lägre än motsvarande kostnad för dieselfordon. Den här utvecklingen kommer att bli avgörande för att driftsätta elfordon i stor skala i världens storstäder – en viktig komponent när man ska tackla utmaningarna med luftkvaliteten i dessa urbana miljöer.

- Denna banbrytande lösning har gjort det möjligt för UPS att utvidga sin flotta med elfordon utan att behöva uppgradera sitt elnät, något som banar väg för framtida elektrifiering av transportfordon i städerna. Vi är glada över att kunna samarbeta med UPS och våra övriga partners för att utforma, leverera och driva denna hållbara lösning som bygger på smarta elnät. Projektet kommer att betyda mycket när det gäller att förbättra luftkvaliteten för Londonborna och kommer att bidra till UPS anseende inom hållbarhet, säger Ian Smyth på UK Power Networks Services.

En viktig del i detta projekt är användningen av energilagring i form av batterier på plats. Även om nya batterier används i denna fas bedömer man att man i framtiden ska kunna återanvända batterier som redan har använts i elfordon hos UPS. Tillsammans med smarta elnät kommer detta att bana väg för en infrastrukturstrategi för elfordon hos UPS som dynamiskt kan använda sig av konventionella uppgraderingar av elnätet, smarta elnät, lagring på plats och – i många fall – lokal elproduktion som solkraft och andra alternativa energikällor.

- Vårt tidigare arbete med eltransportfordon visar att begränsningarna i den lokala elnätsinfrastrukturen är ett av de största hindren för en ökad användning av elfordon. Vi behöver hitta smartare lösningar för laddning av elfordon om vi ska kunna dra nytta av de stora fördelar dessa fordon ger vad gäller luftkvalitet och miljö rent generellt – och vi menar att detta är en sådan lösning, säger Tanja Dalle-Muenchmeyer, programchef för eltransportfordon vid Cross River Partnership.

UPS har använt sig av elfordon länge: de introducerades i flottan redan på 1930-talet och återinfördes i form av moderna elfordon 2001. UPS har i dagsläget över 300 elfordon och närmare 700 elhybrider i drift i Europa och USA. Företaget beställde nyligen 125 nya helt eldrivna trailerdragare som ska byggas av Tesla under 2019, en av de största förbeställningarna hittills. Dessutom tillkännagav UPS i september att man blir den första kommersiella kunden i USA som ska börja använda tre medeltunga elfordon från Daimler Trucks med varumärket Fuso eCanter.  

Förnybar energi 

Dessa projekt kommer att hjälpa UPS att nå målet att ett av fyra nya fordon som köps in per 2020 ska drivas med alternativt bränsle eller ha avancerad teknologi. Företaget har utfäst sig att 25 procent av den el man förbrukar ska komma från förnybara energikällor per 2025 och ersätta 40 procent av allt brännbart bränsle som ligger under markytan med andra energikällor än konventionell bensin och diesel, en ökning från 19,6 procent under 2016.

UPS har en av de största privatägda flottorna som drivs med alternativa bränslen och avancerad teknik i USA. Man har nu fler än 9 000 fordon i världen och flottan innefattar helt eldrivna fordon, elhybrider, hydrauliska hybrider samt fordon drivna på etanol, naturgas (CNG och LNG) samt propan. 

Laddutmaningen 

Att ladda en flotta med elfordon kan bli extremt dyrt eftersom detta ofta innebär att man måste uppgradera det externa elnätet, något som inte är attraktivt för flertalet företag eller åkerier. Med det här systemet kan UPS öka antalet elfordon vid den centrala Londonanläggningen från den nuvarande maxgränsen på 65 till samtliga 170 lastbilar som är stationerade där – utan att man behöver göra den här typen av uppgradering. Detta uppnås med hjälp av ett smart elnät som använder sig av en central server som är ansluten till varje laddstolpe liksom till elnätet samt till energilagring i form av batterier på plats.

Systemet använder sig av en ”intelligent” laddstrategi genom att fördela laddningen över natten så att byggnaden har tillgång till den energi som behövs för logistikverksamheten (belysning, sorteringsmaskiner och IT) och säkerställer att alla elfordon är fulladdade när de ska tas i drift på morgonen, men att man samtidigt aldrig överskrider den maxström man har tillgång till från elnätet.

Som ett resultat av det här projektet och de lärdomar man dragit av tillhörande investeringar kan UPS nu skräddarsy den lägsta kostnaden byggnad för byggnad och beräkna hur man bäst ska införa och ladda en helt eldriven flotta. Detta utförs genom att man kombinerar olika lösningar inklusive konventionella uppgraderingar av elnätet, smarta elnät, energilagring i form av batterier på plats samt lokal elproduktion (exempelvis solkraft som genereras på anläggningens tak).  

Mer information om UPS hållbarhetsprojekt finns på www.ups.com/sustainability.  

Hedvig Armand, Kommunikationschef, UPS Norden
e-post: harmand@ups.com
Tel: 46 (0)8 799 8131

Om UPS
UPS är en global ledare inom logistik som erbjuder ett brett utbud av lösningar för transport av gods och som arbetar för att underlätta internationell handel. UPS arbetar också med att utveckla avancerad teknik för att stötta näringslivet. UPS, med huvudkontor i Atlanta, är aktiva i mer än 220 länder och områden över hela världen. UPS kan hittas på webben på ups.com eller på pressroom.ups.com. Företagets blogg kan hittas på longitudes.ups.com. För att få nyheter direkt från UPS, vänligen besök och följ @UPS_News på Twitter.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media