UPS storsatsar på alternativt bränsle, högteknologiska fordon och förnybar energi till 2025

UPS sätter upp vetenskapligt baserade hållbarhetsmål i sinårlig hållbarhetsrapport

UPS tillkännager idag sina nya hållbarhetsmål inför 2025. Logistikjätten storsatsar på mer högteknologiska fordon som drivs av alternativt bränsle och har som mål är att öka företagets totala användning av förnybara energikällor. Målen, som redovisas i UPS Corporate Sustainability Report, stödjer företagets åtagande att minska utsläppen av växthusgaser från globala markoperationer med 12 procent till år 2025.

 - Med tanke på vår storlek vet vi att vårt åtagande kan påverka marknader, vidareutveckla avancerad teknik och hållbar energi och vara en katalysator för investeringar i miljövänligare alternativ. Vi är beroende av våra medarbetares, leverantörers och teknikpartners uppfinningsrikedom för att hjälpa oss att nå mål som kommer att förändra logistikbranschen och stimulera innovation, säger David Abney, UPS Styrelseordförande och CEO.  

UPS har som mål att reducera företagets globala energiförbrukning och att hela 25 procent av den el som förbrukas ska komma från förnybara källor år 2025. En dramatisk ökning från 0,2 procent förra året. Vidare ska totalt en av fyra nya fordon som köps in årligen vara högteknologiska fordon som drivs av förnyelsebart eller alternativt bränsle år 2020. En ökning med från 16 procent. UPS siktar på att 40 procent av allt markbaserat bränsle kommer att vara från andra källor än konventionell bensin och diesel vid 2025. En ökning från 19,6 procent från förra årets rapport.  

Idag har UPS över 8 300 högteknologiska fordon som drivs av alternativa bränsle. Logistikflottan består av bland annat elektriska bilar, hybridbilar och fordon som går på komprimerad naturgas, flytande naturgas och propan. Många av fordonen är dessutom byggda av bränslebesparande komposit. Utöver det använder UPS varje år miljontals liter av förnybar diesel och förnybar naturgas med lägre koldioxidnivåer. 

- Även här i Norden ser vi kontinuerligt över vår fordonsflotta med målet att uppgradera och byta ut fordon mot mer miljöanpassade bilar. Genom att effektivisera körsträckor och därmed minimera antalet körda kilometer bidrar vi också till att begränsa belastningen på miljön, säger Frank Jørgensen, som är Nordenchef för UPS. 

Dessa initiativ förstärker företages åtagande att minska miljöpåverkan trots den markanta ökningen av globala e-handelsleveranser som för med sig en ökad energiförbrukning för att hålla igång sorteringsanläggningar och fordon.  

UPS vision är ett framtida smart logistiknät av avancerade teknikfordon och anläggningar som drivs med mer varierade och hållbara energikällor, däribland solkraft, vindkraft, förnybar naturgas, förnyelsebart väte och förnybar diesel som levereras via en avancerad infrastruktur i ett avancerat energisystem. UPS använder redan många av dessa teknologier i sin grundflotta och i sina anläggningar och planerar att avsevärt öka användningen i sin världsomspännande flotta. 

UPS har sedan 2009 investerat mer än 750 miljoner dollar i alternativt bränsle och på högteknologiska fordon samt tankstationer som drivs av alternativt bränsle över hela världen. UPS använde mer än 360 miljoner liter alternativt bränsle under 2016 och investerade nyligen cirka 18 miljoner dollar på ett energisystem drivet av solceller på åtta av sina sorteringscentraler. UPS använder sitt så kallade Rolling Laboratory för att avgöra vilket bränsle och vilken teknologi som är bäst lämpad för olika leveranser. Allt från leverans via cykel till elcyklar, el- eller hybridbilar, budbilar som går på naturgas, förnybart bränsle eller förnybar diesel. UPS arbetar konstant med hållbara innovationer över hela världen.

UPS redogjorde i rapporten inte bara för sina miljömål utan också för de hållbarhetsmål som är uppsatta vad gäller arbetskraften och samhällstjänst. Tjugo miljoner volontärtimmar ska genomföras innan 2020, vidare har UPS som mål att donera 127 miljoner dollar till välgörenhet innan 2020 via UPS Foundation. De olika programmen inom The UPS Foundation ger stöd till samhällen över hela världen och omfattar bland annat UPS arbete med att leverera blod, medicin och vaccin till svåråtkomliga områden.  

# # #

För att läsa mer om UPS hållbarhetsmål, vänligen besök: ups.com/sustainability.
För UPS pressrum, vänligen besök: pressroom.ups.com.

Hedvig Armand, Kommunikationschef, UPS Norden
e-post: harmand@ups.com
Tel: 46 (0)8 799 8131

Om UPS
UPS är en global ledare inom logistik som erbjuder ett brett utbud av lösningar för transport av gods och som arbetar för att underlätta internationell handel. UPS arbetar också med att utveckla avancerad teknik för att stötta näringslivet. UPS, med huvudkontor i Atlanta, är aktiva i mer än 220 länder och områden över hela världen. UPS kan hittas på webben på ups.com eller på pressroom.ups.com. Företagets blogg kan hittas på longitudes.ups.com. För att få nyheter direkt från UPS, vänligen besök och följ @UPS_News på Twitter.

Taggar:

Kontakt

  • UPS

Prenumerera

Media

Media