1093 utbildningsplatser till Västmanland

Efterfrågan på arbetskraft är stor. För att klara kompetensförsörjningen har regeringen gjort en kraftig satsning på nya utbildningsplatser inom yrkesinriktad vuxenutbildning för 2018. Nu har Skolverket fattat beslut om hur dessa platser ska fördelas över landet.

För att den svenska modellen ska kunna utvecklas krävs en utökad kompetensförsörjning. Regeringens satsning innebär att fler människor kan skaffa sig en gymnasial yrkesutbildning, komplettera sin gymnasieutbildning eller omskola sig till ett nytt yrke. Skolverkets beslut avser nästan 33 000 utbildningsplatser runtom i landet.

Skolverket är den myndighet som fördelar pengarna, och enligt fördelningen får Västmanlands län 47 miljoner kronor till yrkesinriktad vuxenutbildning 2018. Det innebär totalt 1093 utbildningsplatser.

- Den svenska modellen bygger på att man ska kunna ta de lediga jobb som finns. Därför gör vi det möjligt för fler att utbilda sig exempelvis till snickare, industritekniker eller elektriker och inom områden som barnomsorg och omvårdnad. Det är utbildningar som arbetsmarknaden frågar efter och som leder till jobb, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Kontakt 

Helena Paues, pressekreterare hos Anna Ekström, 072-209 45 20

Prenumerera