170 miljoner kronor extra ska fördelas till folkhögskolorna

Report this content

Efterfrågan på utbildningsplatser på folkhögskolan har ökat utifrån det rådande arbetsmarknadsläget. I vårändringsbudgeten för 2021 föreslog regeringen därför en förstärkning av statsbidraget till folkhögskolan med 170 miljoner kronor för 2021. Regeringen har nu beslutat om detaljer kring utbetalningen av medlen.

Det förstärkta statsbidraget till folkhögskolan ska användas för att upprätthålla och bygga ut antalet utbildningsplatser på folkhögskolan. 

Folkhögskolan erbjuder en andra och en annan chans till utbildning för bland annat personer som inte tidigare har fullföljt en gymnasieutbildning och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utbyggnaden av nya platser inom ramen för förstärkningen beräknas motsvara cirka 1 000 årsplatser 2021. Målgrupper för utbyggnaden kan bland annat vara utrikes födda personer som är arbetslösa och ungdomar som inte har nått målen för en gymnasieutbildning.

Medlen kommer att fördelas till folkhögskolorna av Folkbildningsrådet. 

Beslutet är en följd av vårändringsbudgeten för 2021, som beslutades av riksdagen den 16 juni.

Kontakt

Nadja Yusuf, pressekreterare hos Anna Ekström, 073-085 00 49

Prenumerera