6,5 miljarder för att öka likvärdigheten i Sveriges skolor

Report this content

För att höja kunskaperna och stärka jämlikheten får Sveriges skolor dela på 6,55 miljarder kronor nästa år, vilket är en ökning med över 300 miljoner jämfört med 2021. Pengarna kan bland annat användas för att höja kvaliteten och stärka likvärdigheten i fritidshemmen. 

2018 införde regeringen Likvärdighetsbidraget, ett statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan. Bidraget fördelas utifrån socioekonomiska faktorer, så att mest resurser går dit de behövs som mest. Syftet är att skolan ska vara som starkast där behoven är som störst och att huvudmännen ska ha förutsättningar att göra långsiktiga insatser inom till exempel undervisning och elevhälsa. Sedan införandet har statsbidraget ökat från 1 miljard kronor till över 6,5 miljarder kronor för 2022. 

 Det här är en stor och viktig satsning för att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten i svensk skola. Pengarna kan bland annat användas till att stärka undervisningen, förbättra elevhälsan och till mer personal och mindre elevgrupper i fritidshemmet, vilket innebär att fler elever få mer tid för lärande under hela skoldagen, säger utbildningsminister Anna Ekström. 

Bidraget ska användas till insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Det kan till exempel handla om att anställa lärare och annan personal, stärka elevhälsoarbetet, utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever, inköp av studiematerial och lärverktyg eller kompetensutveckling för lärare och annan skolpersonal. Huvudmännen avgör själva vilka insatser de vill satsa på. 

Statsbidraget fördelas både till kommunala och fristående huvudmän. Skolverket gör en fördelning till varje huvudman, en bidragsram, som är det belopp som huvudmannen har rätt att begära ut. Bidragsramen kommer preliminärt att vara klar i december 2021. 

Så mycket får respektive län 2022

Län Bidragsram
Stockholm                     1 433 103 000
Uppsala                        219 774 000
Södermanland                        237 364 000
Östergötland                        287 203 000
Jönköping                        255 646 000
Kronoberg                        149 357 000
Kalmar                        169 554 000
Gotland                          32 479 000
Blekinge                        102 003 000
Skåne                        914 700 000
Halland                        190 224 000
Västra Götaland                     1 028 615 000
Värmland                        177 247 000
Örebro                        222 173 000
Västmanland                        197 266 000
Dalarna                        209 491 000
Gävleborg                        196 920 000
Västernorrland                        162 318 000
Jämtland                          77 836 000
Västerbotten                        155 280 000
Norrbotten                        134 937 000
Totalt                     6 553 490 000

Bidragsramarna i tabellen är preliminära och förutsätter att riksdagen i december beslutar i enlighet med regeringens budgetproposition.

Mer information om statsbidraget finns på Skolverkets webbplats

Kontakt

Nadja Yusuf, pressekreterare hos Anna Ekström, 073-085 00 49

Prenumerera