Aida Hadzialic besöker New York och talar inför FN

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic reser idag till New York. Hon ska under fredagen tala om Sveriges fokus inom ungdomspolitiken i en panel, med anledning av 20-årsfirande av FNs program ”Wold Programme of Action för Youth to the year 2000 and beyond”, WPAY.

WPAY ger en politisk ram och praktiska riktlinjer för nationella åtgärder och internationellt stöd för att förbättra situationen för unga människor runt om i världen. WPAY omfattar femton prioriterade ungdomsområden och innehåller förslag till åtgärder inom vart och ett av dessa områden. Gymnasie- och kunskapslyftsministern är inbjuden mot bakgrund av Sveriges internationellt goda rykte inom ungdomspolitiken och ungas rättigheter.

Resan till New York omfattar också besök på skolor. Under torsdagen besöker Aida Hadzialic på förmiddagen West Side High School, som arbetar aktivt med unga i utanförskap. Rektor kommer att visa runt och berätta om skolan. Under eftermiddagen besöks the Renaissance Charter High School for Innovation. Skolan arbetar övergripande med innovation och låter den digitala tekniken ta stort utrymme.

Kontakt

Sofie Rudh, pressekreterare hos Aida Hadzialic, 072-545 74 21

Prenumerera