Alla elever ska ha tillgång till läroböcker

Report this content

Ändamålsenliga läromedel av hög kvalitet är viktiga för elevers lärande och ett bra stöd för lärare. Ändå saknar många skolor läroböcker och andra läromedel av hög kvalitet. Regeringen vill nu att det ska definieras i skollagen vad läroböcker, läromedel och lärverktyg är samt förtydliga att elever ska ha tillgång till sådant material.

I mars beslutade regeringen om ett nytt statsbidrag för att öka tillgången till läroböcker i skolorna. Nu tar regeringen nästa steg för att stärka elevernas tillgång till läromedel av hög kvalitet. I en lagrådsremiss föreslår regeringen att läroböcker, läromedel och lärverktyg ska definieras i skollagen. Syftet är bland annat att öka medvetenheten om vilken betydelse läroböcker och andra läromedel har för undervisningen Tydliga definitioner och ett förtydligande av vad eleverna ska ha tillgång till kan också underlätta Skolinspektionens tillsyn.

– Skolan måste tillbaka till grunderna. Alla som har sett sitt barn jobba med knyckliga papper eller leta på plattformar efter uppgifter vet vilken fördel det är med en riktig lärobok. Nu vill vi förtydliga skollagen för att fler elever och lärare ska få tillgång till läroböcker, andra läromedel och andra lärverktyg, säger skolminister Lotta Edholm. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024.

Kontakt

Christoffer Heimbrand, t.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm, 076-112 11 47, christoffer.heimbrand@regeringskansliet.se

Prenumerera