Anna Ekström deltar i seminarium om nyanländas skolresultat

I morgon, tisdag den 21 maj, deltar utbildningsminister Anna Ekström vid seminariet Nyanlända elevers skolgång – vad kan Sverige lära av USA? Seminariet kretsar kring en ny rapport som belyser ett framgångsrikt arbetssätt i USA och ministern kommer bland annat tala om hur regeringen vill stärka resultaten för nyanlända elever som kommit till Sverige i tonåren.

Elever som kommer till Sverige efter tolv års ålder har under lång tid haft svårt att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Skillnaderna i resultat mellan inrikes och utrikes födda elever är även större i Sverige än i många andra länder.

Tid: 09.00
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Taggar:

Prenumerera