Anna Ekström deltar vid utbildningsministrarnas rådsmöte i Luxemburg

Report this content

I morgon, tisdag den 5 april, träffar utbildningsminister Anna Ekström sina EU-kollegor i Luxemburg. På dagordningen står bland annat europeiskt samarbete om högre utbildning, förbättrad rörlighet för lärare samt stärkt krishantering.

Under mötet väntas utbildningsministrarna anta rådets rekommendation om brobyggande för ett effektivt europeiskt samarbete om högre utbildning. I förslaget lyfts vikten av gränsöverskridande samarbete för inkludering, kvalitet, mångfald, attraktionskraft och global konkurrenskraft. Ministrarna väntas också godkänna slutsatser om en europeisk strategi för förstärkning av de högre lärosätena för Europas framtid.
 
– EU-samarbetet är centralt för svensk ekonomi, välfärd och kompetensförsörjning. Sveriges regering har en uttalad önskan om att högre utbildning ska ha en stark internationell prägel och att mobiliteten ska öka. Detta är centralt för att vi tillsammans ska kunna skapa en hållbar framtid och genomföra den gröna omställningen, säger utbildningsminister Anna Ekström.
 
En annan fråga som ska behandlas är förbättrad rörlighet för lärare och utbildare. Ministrarna väntas godkänna slutsatser som syftar till att underlätta europeisk rörlighet för lärare, utbildare och skolledare. Ökad rörlighet väntas bidra till såväl personlig som akademisk utveckling, förbättra lärares professionella utövande och pedagogiska kunskaper samt bidra till att läraryrket blir mer attraktivt.
 
Ministrarna kommer också att hålla en riktlinjedebatt om stärkt krishantering och planering inom det europeiska området för utbildning. Bakgrunden till diskussionen är covid-19-pandemins effekter på utbildningssystemen och hur nedstängningar till följd av pandemin framtvingade snabba förändringar för att säkerställa barns och ungdomars tillgång till kvalitativ utbildning. Även Rysslands invasion av Ukraina slår hårt mot barn, ungdomar och personal. Ministrarna kommer bland annat att diskutera lärdomar om utbildningssystemens kapacitet att svara på kriser.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera