Anna Ekström talar vid Segerstedtinstitutets seminarium med IHRA

Report this content
I dag, torsdag den 7 oktober, inledningstalar utbildningsminister Anna Ekström vid ett digitalt seminarium där Segerstedtinstitutet kommer att redovisa sitt uppdrag inför Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism, Remember ReAct, för delegater och personal från International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).
 
Som en del av regeringens nationella satsning för att öka kunskaperna om Förintelsen och antisemitism har Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet haft i uppdrag att ta fram en forskningsöversikt och genomföra ett forskarseminarium om undervisning i skolan som kan motverka antisemitism och andra former av rasism. 
 
Under dagens seminarium kommer Segerstedtinstitutet att presentera en systematisk forskningsöversikt över utbildningsinsatser ämnade att förebygga antisemitism. Syftet med seminariet är att, med avstamp i rapportens resultat, diskutera hur forskning och arbete kring förebyggande av antisemitism och undervisning och lärande om Förintelsen kan stärkas.

Kontakt

Nadja Yusuf, pressekreterare hos Anna Ekström, 073-085 00 49

Prenumerera