Anna Ekström tar emot utredning om fritidshem och pedagogisk omsorg

I dag, torsdag den 11 juni, överlämnar Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. I samband med detta hålls en pressträff kl. 17.00. Var vänlig observera begränsningarna i antal personer som kan närvara.

Tid: kl. 17.00
Plats: Lilla pressrummet, kvarteret Loen. Entré grinden vid Karduansmakargatan/Rödbodgatan 6.

Obligatorisk föranmälan via e-post till Linnea Ilbring senast kl. 16.00. Presslegitimation krävs. Max två personer från respektive redaktion kan närvara. Insläpp från kl. 16.30.

Regeringens särskilda utredare Linda Eskilsson har haft i uppdrag att kartlägga och analysera vilka utvecklingsområden som finns i fritidshemmet och vid behov föreslå åtgärder för att öka kvaliteten och likvärdigheten och stärka fritidshemmets kompensatoriska uppdrag. I uppdraget ingick även att kartlägga och analysera om pedagogisk omsorg stimulerar barns utveckling och lärande och vid behov lämna förslag på hur man kan främja att barn får likvärdiga förutsättningar inför start i förskoleklass. Genom tilläggsdirektiv fick utredaren även i uppdrag att föreslå åtgärder för att förbättra lärmiljön i fritidshemmet.

Både Linda Eskilsson och Anna Ekström finns tillgängliga för kommentarer på plats efter pressträffen.

Betänkandet Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg, SOU 2020:34, publiceras på regeringens webbplats i samband med pressträffen.

Pressträffen webbsänds på regeringen.se och på Regeringskansliets Youtube.

Kontakt

Linnea Ilbring, presskommunikatör, Utbildningsdepartementet, linnea.ilbring@regeringskansliet.se 

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Prenumerera