• news.cision.com/
  • Utbildningsdepartementet/
  • Bättre förutsättningar för nyanlända elever samt förändringar för förskolechefer och fritidspedagoger – förslagen överlämnas till riksdagen

Bättre förutsättningar för nyanlända elever samt förändringar för förskolechefer och fritidspedagoger – förslagen överlämnas till riksdagen

Report this content

Regeringen har tidigare presenterat förslagen i lagrådsremissen Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas. Nu överlämnas förslagen i en proposition till riksdagen.

Regeringen vill att fler nyanlända elever som har tagits emot inom skolväsendet i högstadiet ska bli behöriga till gymnasieskolans nationella program. Därför föreslår regeringen att dessa elever bland annat ska få en individuell studieplan, studiehandledning på modersmålet och möjlighet till en anpassad timplan.

  Alla nyanlända som behöver det ska få rätt till studiehandledning och en tydlig studieplan, så att de har en ärlig chans att nå grundskolans krav. Vi behöver bryta ojämlikheten om Sverige ska ha fortsatt stigande kunskaper, säger utbildningsminister Gustav Fridolin. 

I samma proposition föreslår regeringen att förskolechefen ska benämnas rektor. Enligt förslaget ska rektorer för förskola gå en obligatorisk befattningsutbildning, precis som rektorer i övriga delar av skolväsendet.

  Sverige har världens kanske starkaste förskola, men likvärdigheten brister. Regeringen investerar i mindre barngrupper, stärkt rätt till utveckling för förskollärare och tydliggör nu också ledarskapets avgörande roll, säger Gustav Fridolin. 

Ett annat förslag i propositionen är att fritidspedagoger som bedriver undervisning i fritidshemmet inte längre ska undantas från kravet på legitimation och behörighet.

Krav på legitimation och behörighet är viktigt både för kvaliteten i undervisningen och för yrkets status och attraktivitet. Det är märkligt att fritidspedagoger inte var med i legitimationsreformen från början, säger Gustav Fridolin. 

Mer information om förslagen i propositionen finns i tidigare pressmeddelanden:
Bättre stöd till nyanlända elever i högstadiet
Regeringen föreslår förändringar för förskolechefer och fritidspedagoger

Kontakt

Hanna Hessling, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-557 38 01

Taggar:

Prenumerera