Det ska finnas personskadeförsäkring vid distansstudier inom högskolan och yrkeshögskolan

Report this content

Personskadeförsäkringen inom högskolan och yrkeshögskolan ska i fortsättningen gälla även vid vissa olycksfall under distansstudier, även efter covid-19-pandemin. Detta står klart efter att regeringen i dag har godkänt de överenskommelser som träffats mellan Universitets- och högskolerådet (UHR) och Kammarkollegiet respektive Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Kammarkollegiet om nya försäkringsvillkor.

UHR och MYH ansvarar för att studerande inom högskolan och yrkeshögskolan är försäkrade för personskada. Myndigheterna tecknar försäkringar för de studerande genom överenskommelser med Kammarkollegiet. I april 2020 ändrades villkoren för personskadeförsäkringarna tillfälligt, så att de skulle gälla även vid distansstudier under den tid som Folkhälsomyndigheten rekommenderade distansundervisning i högskolan och yrkeshögskolan.

Efter att Folkhälsomyndighetens rekommendation upphörde i juni 2020 har en stor del av studierna inom högskolan och yrkeshögskolan fortsatt genomförts på distans. Även i normalfallet bedrivs en betydande del av studierna inom dessa utbildningsformer på distans. De berörda myndigheterna har därför under hösten 2020 kommit fram till att personskadeförsäkringen inom högskolan och yrkeshögskolan även i fortsättningen bör gälla vid olycksfall under distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska bedrivas. Myndigheterna inkom med sina underlag i slutet av 2020 och regeringen har i dag godkänt de nya överenskommelserna avseende högskolan och yrkeshögskolan.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59

Prenumerera