Fler obehöriga lärare och förskollärare ska kunna få examen genom VAL

Report this content

Det behövs fler behöriga och legitimerade lärare och förskollärare i skolan. I en promemoria som nu går på remiss lämnas förslag som syftar till att fler obehöriga lärare och förskollärare samt barnskötare ska kunna nå en behörighetsgivande examen genom vidareutbildning av lärare och förskollärare (VAL). Framför allt kommer betydligt fler som i dag arbetar i förskolan att kunna studera till förskollärare inom VAL.

VAL är en särskild satsning på bland annat vidareutbildning för yrkesverksamma lärare och pedagogisk personal inom förskolan som saknar en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare eller förskollärare.

Nu kommer det också att bli möjligt för barnskötare att studera inom VAL. I remisspromemorian föreslås att obehöriga förskollärare och barnskötare ska kunna läsa upp till 90 hp inom VAL för att nå en förskollärarexamen.

– Sverige behöver fler kunniga lärare och förskollärare. Dagens regler har hindrat vissa sökande som har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen att studera inom VAL. I förslaget som nu remitteras föreslås förändringar så att fler ska kunna nå en examen som lärare eller förskollärare genom VAL, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Inom VAL finns också en kortare utbildningsväg för obehöriga lärare och förskollärare som har varit yrkesverksamma under minst åtta år och har sina ämnesstudier. Detaljerade behörighetskrav har dock hindrat kvalificerade sökande från att antas till utbildningen. I remisspromemorian föreslås nu att kraven ändras så att de som har förutsättningar att gå utbildningen också kan påbörja den.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 15 april 2020.

Kontakt

Mirjam Kontio, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-074 05 57

 

Prenumerera