Fler ska få stöd att nå gymnasiet – Kronobergs län får 3,4 miljoner kronor till lovskola

Elever som riskerar att inte nå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan har rätt till undervisning under skollov. För 2018 satsar regeringen drygt 158 miljoner kronor på lovskola. Efter Skolverkets fördelning får de kommunala skolhuvudmännen i Kronobergs län drygt 3,4 miljoner kronor av statsbidraget.

Att få lite extra tid på lovet kan göra enorm skillnad för en elev. Tiden med läraren och att få jobba på ett nytt sätt kan räcka för att få biljetten vidare till gymnasiet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Statsbidrag för lovskola ska användas för att hjälpa elever som inte nått, eller riskerar att inte nå, kunskapskraven för betyget E. Bidraget ska gå till undervisning under skollov för dessa elever. Huvudmän kan dock inte få statsbidrag för lovskola som de enligt skollagen är skyldiga att anordna för elever som har avslutat årskurs 8 och 9.

Vi har lagstadgat om rätt till lovskola för elever som behöver det i åttan och nian. Och vi ser att det ger fler elever kunskaperna som krävs för behörighet. Det här statsbidraget ger kommuner och friskolor rätt att ordna mer och bra lovskola, säger Gustav Fridolin.

Totalt har det inkommit 323 ansökningar till Skolverket om bidrag till lovskola – samtliga fick bifall. Bidragsbeloppet är högst 1 500 kronor per elev och vecka för sommarlovet. För sportlovet, påsklovet och höstlovet är det högst 300 kronor per elev och dag.

Mer om statsbidraget och hur pengarna fördelas över landet finns på Skolverkets webbplats.

Tidigare pressmeddelande om lovskola.

KRONOBERG 3 486 290 kr
ALVESTA KOMMUN 526 981 kr
LJUNGBY KOMMUN 220 050 kr
MARKARYDS KOMMUN 131 970 kr
UPPVIDINGE KOMMUN 1 599 685 kr
VÄXJÖ KOMMUN 561 704 kr
ÄLMHULTS KOMMUN 445 900 kr

Kontakt

Maud Larsen, pressekreterare hos Gustav Fridolin, 072-4525029

Taggar:

Prenumerera