Flera nya uppdrag för goda villkor och trygga anställningar i högskolan

Report this content

I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen satsningar för att stärka Sverige som kunskapsnation. För ökad kvalitet och jämställdhet behövs goda villkor och öppen och transparent rekrytering till alla anställningar liksom till utbildning på forskarnivå. Nu får Universitetskanslersämbetet flera uppdrag utifrån propositionen, bland annat om uppföljning av karriärvägar och meriteringssystem och om stapling av tidsbegränsade anställningar. Uppdragen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en framstående kunskapsnation. I forsknings- och innovationspropositionen presenterar regeringen ökade satsningar för att möta stora samhällsutmaningar samtidigt som den fria forskningen värnas. 

Högskolan är den största statliga sektorn sett till antalet anställda. Villkoren för dem som verkar i sektorn ska vara goda och både mäns och kvinnors kompetens måste tas tillvara. Tydliga karriärvägar och goda studie- och arbetsvillkor är viktiga förutsättningar för att en utbildning på forskarnivå och en framtida karriär som forskare ska vara attraktiva val för den enskilde och för att universitet och högskolor ska vara attraktiva som arbetsgivare. Universitetskanslersämbetet får nu flera uppdrag genom en ändring av regleringsbrevet, bland annat följande:

Uppföljning av karriärvägar och meriteringssystem

Universitetskanslersämbetet ska följa upp lärosätenas strategiska arbete med karriärvägar och meriteringssystem med öppen och transparent rekrytering. I uppdraget ingår bland annat att kartlägga hur meriteringssystemen premierar undervisning, samband mellan forskning och utbildning, och samverkan med omgivande samhälle. Vidare ingår att kartlägga hur kvinnors och mäns möjligheter att meritera sig tillvaratas. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2022.

Utredning av stapling av tidsbegränsade anställningar

Myndigheten får också i uppdrag att undersöka och analysera så kallad stapling av tidsbegränsade anställningar. Det gäller sådana anställningar som görs enligt högskolans särskilda reglering och som varvas med andra tidsbegränsade anställningar. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2022.

Uppföljning av visstidsanställningar

Universitetskanslersämbetet ska också följa upp andelen visstidsanställningar vid universitet och högskolor. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 februari 2022 och den 1 februari 2023. En slutredovisning ska lämnas senast den 15 mars 2024.

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera