Förlängning av undantag från anmälnings- och studieavgift vid ett avtalslöst brexit

Report this content

Tillfälliga undantag från anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor har tidigare införts för vissa brittiska medborgare för att mildra konsekvenserna om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal. Storbritanniens utträde har sedan flyttats fram till den 31 oktober 2019, och därför har nu regeringen beslutat att förlänga de tidsbegränsade undantagen från anmälnings- och studieavgift.

För att mildra konsekvenserna om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal infördes i mars i år tillfälliga undantag från anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar i vissa fall. Eftersom utträdet skjutits upp till den 31 oktober förlängs nu de tillfälliga undantagen.

– Sverige som ledande kunskapsnation gynnas av att utländska studenter studerar vid universitet och högskolor, och vi behöver kunna behålla kvalificerade studenter vid lärosätena. Undantagen bedöms vara positiva då brittiska studenter bidrar till fortsatt internationalisering av högre utbildning i Sverige, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Det är i dagsläget oklart hur Storbritanniens utträde kommer se ut och om det kan bli fler förlängningar av tidsfristen. Därför utgår de tidsbegränsade undantagen från den tidpunkt då det faktiska utträdet sker och gäller den avsedda tiden oavsett vid vilken tidpunkt utträdet sker.

Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2019.

Kontakt

Mirjam Kontio, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-074 05 57

 

Prenumerera