Forskning inom regeringens prioriterade områden – klimatet i fokus

Report this content

Under våren kommer utbildningsminister Anna Ekström att leda en serie forskarseminarier med fokus på regeringens tre prioriterade områden: segregation och kriminalitet, klimatomställning samt välfärd. Vid det första seminariet ”En ny spelplan för klimatet” som arrangeras i dag tillsammans med Formas deltar även klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Regeringen har satt upp tre tydliga politiska prioriteringar för att ta sig an samhällsproblemen, Sverige ska:

  • Vända på varje sten för att bryta segregationen och kriminaliteten.
  • Driva på klimatomställningen och skapa jobb i hela landet.
  • Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden.

Alla statsråd ska arbeta efter prioriteringarna och bidra till att de förverkligas. Syftet med de forskarseminarier som nu genomförs är att regeringen ska få ta del av forskares kunskap och inspel kring hur dessa utmaningar kan lösas.

Klimatförändringarna beskrivs ofta som vår tids ödesfråga och klimatomställningen måste gå snabbare. Samtidigt har covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina förändrat spelplanen för klimatarbetet och påverkat allt från internationella samarbeten till näringslivets förutsättningar och människors vardag. Det finns nu ett stort behov av att förstå det aktuella världslägets betydelse för Sveriges klimatarbete – nationellt och internationellt.

Vid dagens seminarium kommer ett antal forskare att samtala med ministrarna och bidra med sina perspektiv på klimatarbetets utmaningar i ljuset av de senaste årens utveckling. Forskningsrådet Formas kommer också att berätta om sitt arbete med att främja svensk klimatforskning och dess genomslag i samhället genom det nationella forskningsprogrammet om klimat.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Annika Strandhäll, 073-842 50 59

Prenumerera