Forskningsministern besöker Bryssel för diskussion om EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation

Report this content

Den 12 mars deltar Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i en diskussion som kommissionären Carlos Moedas bjudit in till.

Kommissionen vill diskutera framtida målinriktade insatser, så kallade missions, för att lösa specifika samhällsutmaningar. Dessa kommer att lanseras inom EU:s nästa ramprogram för forskning och innovation.

Idén om dessa insatser kommer från en expertgrupp som 2017 analyserade kommissionens halvtidsutvärdering av det pågående ramprogrammet Horisont 2020.

- Sverige har fört fram att dessa insatser bör vara kopplade till FN:s hållbarhetsmål, definieras som långsiktiga och komplettera andra aktiviteter i ramprogrammet. De bör möta samhällsutmaningarna och generera innovationer för ökad konkurrenskraft hos Europas näringsliv, säger Helene Hellmark Knutsson.

Förslag till nästa ramprogram för forskning och innovation förväntas komma från kommissionen den 29 maj i år.

Kontakt

Sam Assadi, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 072-5381343

Prenumerera