Fortsatt satsning på jämställdhet i akademin

Report this content

Trots att kvinnor är i majoritet av studenterna vid landets högskolor och universitet går arbetet mot en jämställd högskola alldeles för långsamt. Därför sätter regeringen inför 2021 upp nya rekryteringsmål av professorer vid landets lärosäten.

– Universitet och högskolor är landets största statliga sektor. För mig är det självklart att de ska sträva efter att vara jämställda. Vi ser tyvärr att arbetet går för långsamt och regeringen sätter nu upp nya mål, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Riksdagen har fastställt att det ska finnas mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer på lärosätena. Målen har funnits sedan 1997 och nu sätter regeringen nya ambitiösa mål inför nästa målperiod 2021–2023. Regeringens målbild är att 50 procent av de nyrekryterade professorerna ska vara kvinnor år 2030. I dag är 29 procent av landets professorer kvinnor och 71 procent män.

– På nivån under professor är könsfördelningen nästan helt jämn. Det är därför inte brist på kompetens som ligger bakom. Jag hoppas att målen nu ska bidra till att all kompetens tas tillvara när nya professorer rekryteras, säger Matilda Ernkrans.  
 
Se målen för andelen kvinnor för respektive lärosäte 2021 nedan:

Lärosäte Antal individer Mål 2021
Blekinge tekniska högskola 42 34%
Chalmers tekniska högskola 306 34%
Försvarshögskolan 20 53%
Gymnastik- och idrottshögskolan 7 60%
Göteborgs universitet 653 55%
Högskolan Dalarna 44 49%
Högskolan i Borås 45 50%
Högskolan i Gävle 53 47%
Högskolan i Halmstad 47 48%
Högskolan i Skövde 47 46%
Högskolan Kristianstad 32 53%
Högskolan Väst 58 48%
Karlstads universitet 112 49%
Karolinska institutet 519 60%
Kungl. Tekniska högskolan 400 35%
Linköpings universitet 523 48%
Linnéuniversitetet 156 48%
Luleå tekniska universitet 225 35%
Lunds universitet 851 49%
Malmö universitet 104 55%
Mittuniversitetet 100 46%
Mälardalens högskola 75 42%
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 74 48%
Stockholms universitet 567 48%
Sveriges lantbruksuniversitet 230 52%
Södertörns högskola 82 53%
Umeå universitet 365 54%
Uppsala universitet 722 51%
Örebro universitet 137 54%

De konstnärliga lärosätena (Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan och Stockholms konstnärliga högskola) har intervallmål om en fördelning på 40–60 procent kvinnor vid rekrytering av professorer.

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera