Fribeloppet slopas till och med 30 juni

Report this content

Det finns ett fortsatt behov av att studerande kan gå in och avlasta särskilt i vården där det behövs med anledning av coronapandemin. Nu föreslår regeringen i en extra ändringsbudget medel för att det tillfälligt slopade fribeloppet inom studiemedlen förlängs till och med den 30 juni 2021. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I det läge Sverige befinner sig anser regeringen att det inte bör göras någon inkomstprövning under det första halvåret 2021, så att till exempel vårdpersonal – läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal – som studerar och personer som studerar på vårdutbildningar kan gå in och avlasta vården. Att man inte gör någon inkomstprövning innebär i realiteten att fribeloppet slopas även under det första halvåret. Fribeloppet reglerar hur hög inkomst en studerande kan ha utan att studiemedlen minskas.

Genom att ta bort fribeloppet under det första halvåret behöver en studerande som vill gå in och arbeta i vården, eller andra samhällsviktiga funktioner, inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel till exempel när studierna återupptas.

Kontakt

Tove Kullenberg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 073-842 50 59
 

Prenumerera