Fribeloppet slopas under 2020 för att fler ska kunna avlasta vården och andra samhällsbärande sektorer

Report this content

Läkare, sjuksköterskor, annan vårdpersonal som för tillfället studerar och personer som studerar på vårdutbildningar behöver kunna gå in och avlasta vården där det behövs med anledning av utbrottet av coronaviruset. Därför vill regeringen tillfälligt under 2020 slopa fribeloppet som reglerar hur mycket en studerande får tjäna utan att studiemedlen minskas.

Utbrottet av coronaviruset har aktualiserat behovet av en särskild lagstiftning vid extraordinära händelser. Det behövs en förändring i studiestödslagen som möjliggör föreskrifter om att en studerandes inkomst kan beaktas på annat sätt, i samband med prövningen av rätten till studiemedel. I det läge Sverige befinner sig i anser regeringen att det inte bör göras någon inkomstprövning under 2020, så att till exempel vårdpersonal som studerar kan gå in och avlasta vården. Att man inte gör någon inkomstprövning innebär i realiteten att fribeloppet slopas.

Genom att ta bort fribeloppet behöver en studerande som vill gå in och arbeta i vården, eller andra samhällsviktiga funktioner, under coronakrisen inte oroa sig för negativa effekter för rätten till studiemedel till exempel när studierna återupptas.

Kontakt

Amanda Borg, pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 072-225 48 44

 

Prenumerera