Fritidshemmet inkluderas i likvärdighetsbidraget

Report this content

Fritidshemmet har en stor potential att se till att fler elever lär sig mer och samtidigt ges en meningsfull fritid – oavsett deras hemförhållanden. För att stärka fritidshemmet föreslår regeringen i vårändringsbudgeten för 2020 att bidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling även ska kunna användas för insatser som rör fritidshemmet. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

– Fritids betyder mycket för elevernas hälsa, välmående och kunskapsutveckling. Genom att inkludera fritidshemmen i likvärdighetsbidraget kommer insatser för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling nu att kunna nå eleverna under hela deras skoldag, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Likvärdighetsbidraget som fördelas med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund infördes av regeringen 2018. Tidigare har bidraget kunnat användas för insatser i förskoleklassen och grundskolan, men i och med den föreslagna ändringen kommer huvudmännen redan under bidragsåret 2020 även kunna använda bidraget för nya eller utökade insatser inom fritidshemmet som syftar till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen.

Undervisningen i fritidshemmet syftar bland annat till att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Fritidshemmet har redan i dag en viktig uppgift för jämlikhet och kunskapsutveckling. Då grupperna är stora och andelen utbildad personal låg ges nu huvudmännen möjlighet att satsa mer på fritidshemmet. Ändringen innebär också ett ökat handlingsutrymme och till viss del mindre administration för huvudmännen, inte minst under den rådande coronakrisen.

Under 2020 uppgår bidraget till cirka 4,9 miljarder kronor. En ny förordning som reglerar bidraget kommer att gälla från och med den 1 juli 2020.

Kontakt

Björn Fridén, t.f. pressekreterare hos Anna Ekström, 073-065 01 49

Prenumerera