Gustav Fridolin deltar i Unescos generalkonferens

I veckan samlas de 195 medlemsländerna för FN-organet Unescos generalkonferens i Paris. Utbildningsministern leder den svenska delegationen, håller Sveriges nationella anförande och deltar i ett flertal möten och seminarier.

Under sitt besök mellan 1 och 3 november kommer Gustav Fridolin därutöver att medverka vid lanseringen av det av Sverige finansierade Unescoinitiativet ”Our Rights, Our Lives, Our Futures” med syfte att främja sexualundervisning i flera afrikanska länder. Utbildningsministern kommer även att delta i ett möte om hur utvecklingsländer kan stärka sina utbildningssystem och nå målen i Agenda 2030.

Unescos generalkonferens, som hålls vartannat år, är den 39:e i ordningen och äger rum mellan 30 oktober och 14 november. De omkring 3000 deltagarna kommer bland annat diskutera och besluta om Unescos program och budget, strategi för klimatförändringar, insatser för journalisters säkerhet, jämställdhet, Unescos roll för implementeringen av det globala hållbarhetsmålet för utbildning samt skydd av kulturarv i händelse av väpnad konflikt. Under konferensen ska en ny generaldirektör utses. Sverige har suttit i Unescos styrelse den senaste fyraårsperioden men roterar nu ur.

Kontakt

Sandra Ahlstrand, politiskt sakkunnig hos Gustav Fridolin, 072-2191977

Prenumerera