Gustav Fridolin talar på NPF-skoldagarna och deltar i Skolforum

Måndag 30 oktober inledningstalar utbildningsminister Gustav Fridolin på NPF-skoldagarna. Senare under eftermiddagen deltar utbildningsministern i panelsamtal om rasism samt delar ut pris till årets skolbibliotek på Skolforum.

NPF-skoldagarna anordnas för tredje året av Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet, KIND. NPF-skoldagarna strävar efter att ge pedagoger, skolledare och personal inom elevhälsan verktyg för att bättre förstå och kunna hjälpa elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Skolforum är Nordens största mötesplats för lärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolledare och lärarstudenter. Årets tema ”Ge alla samma chans - för en likvärdig skola”, handlar om hur skolan kan arbeta för att se till att alla elever, oberoende bakgrund och förutsättningar, får en likvärdig skolgång. Mässan anordnas av Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund samt Svenska läromedel.

Program måndag 30 oktober

NPF-skoldagarna
9.00 Inledningstal
Adress: Karolinska Institutet, campus Solna, Aula Medica, Nobels väg 6

Skolforum
14.00-14.45 Paneldiskussion, östra scenen
15.00-15.50 Prisutdelning årets skolbibliotek, södra scenen
Adress: Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö

Media är välkommen att närvara under dagen. Kontakta Pasel Assalum för anmälan.

Kontakt

Pasel Assalum, politiskt sakkunnig hos Gustav Fridolin, 072-5474801

Prenumerera