Gustav Fridolin uppmärksammar skolelevers psykiska hälsa

Onsdagen den 31 januari firar programmet Youth Aware of Mental Health sitt tioårsjubileum på Matteusskolan i Stockholm. Utöver utbildningsministern deltar bland annat kronprinsessparet Victoria och Daniel samt det brittiska hertigparet William och Kate.

Youth Aware of Mental Health (YAM) har tagits fram av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa vid Karolinska Institutet samt Columbia University i New York. YAM är ett program för skolelever som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter samt ökar kunskapen om psykisk hälsa. Målgruppen för programmet, som bland annat genomförs under en treårsperiod i Stockholms län, är skolelever i åldern 14-16 år.

Kontakt

Pasel Assalum, politiskt sakkunnig hos Gustav Fridolin, 072-5474801

Prenumerera