Hallands län föreslås få drygt 9 miljoner kronor i studiestartsstöd 2020

Report this content

Nyligen presenterades budgetpropositionen för 2020 och för studiestartsstödet, som är till för personer med kort tidigare utbildning och stort utbildningsbehov, avsätts totalt cirka 410 miljoner kronor och denna nivå ska gälla framöver. Centrala studiestödsnämnden har gjort en preliminär fördelning länsvis, och för Hallands län innebär det ett anslag på drygt 9 miljoner kronor.

Satsningen på studiestartsstöd har varit en viktig del i regeringens satsning på kunskapslyftet och för de personer som annars inte hade valt att studera. Medlen ska stärka möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Utbildning är viktigt för att få jobb. I dag finns det för många vuxna som inte har jobb och relevant utbildning. Därför satsar regeringen på studiestartsstöd i höstbudgeten. Reformen har som syfte att få personer med stora grundläggande utbildningsbehov att studera så att de sedan kan få jobb, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nedan är en preliminär uppdelning av anslagen för kommuner i Hallands län utifrån budgetpropositionen för 2020 (kronor):

Falkenberg                                        1 634 463
Halmstad                                           4 196 512
Hylte                                             734 273
Kungsbacka                                        1 142 504
Laholm                                            850 415
Varberg                                            1 292 600

Kontakt

Sara Khatemi, tf. pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 076-129 67 08

Prenumerera