Helene Hellmark Knutsson i samtal om bildning för hållbar utveckling på Bokmässan

Söndag 1 oktober reser Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Bokmässan i Göteborg för att diskutera bildningens och Sveriges roll för de globala hållbarhetsmålen.

De globala målen och Agenda 2030 handlar om att utrota fattigdom, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och våra naturresurser. Bildning är en nyckelfaktor för att nå dessa mål.

Helene Hellmark Knutsson kommer att diskutera bildningens betydelse för hållbar utveckling och kritiskt tänkande tillsammans med representanter från International Association of Universities, Svenska Unescorådet och Göteborgs universitet.

Kontakta Jens Petersen för mer information.

Tid och plats
Tid: Söndag 1 oktober, kl. 14.00-14.40
Plats: Internationella torgets scen, H-hallen, Svenska mässan, Göteborg

Kontakt 

Jens Petersen, pressekreterare hos Helene Hellmark Knutsson, 070-293 69 35

Taggar:

Prenumerera