Jämtlands län föreslås få drygt 4 miljoner kronor i studiestartsstöd 2020

Report this content

Nyligen presenterades budgetpropositionen för 2020 och för studiestartsstödet, som är till för personer med kort tidigare utbildning och stort utbildningsbehov, avsätts totalt cirka 410 miljoner kronor och denna nivå ska gälla framöver. Centrala studiestödsnämnden har gjort en preliminär fördelning länsvis, och för Jämtlands län innebär det ett anslag på drygt 4 miljoner kronor.

Satsningen på studiestartsstöd har varit en viktig del i regeringens satsning på kunskapslyftet och för de personer som annars inte hade valt att studera. Medlen ska stärka möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Utbildning är viktigt för att få jobb. I dag finns det för många vuxna som inte har jobb och relevant utbildning. Därför satsar regeringen på studiestartsstöd i höstbudgeten. Reformen har som syfte att få personer med stora grundläggande utbildningsbehov att studera så att de sedan kan få jobb, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nedan är en preliminär uppdelning av anslagen för kommuner i Jämtlands län utifrån budgetpropositionen för 2020 (kronor):

Berg                                              218 391
Bräcke                                            279 741
Härjedalen                                         300 963
Krokom                                            399 355
Ragunda                                           287 844
Strömsund                                         544 435
Åre                                               633 952
Östersund                                         1 711 633

Kontakt

Sara Khatemi, tf. pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 076-129 67 08

Prenumerera