Katrin Stjernfeldt Jammeh utreder hur fler ska nå målen med sin gymnasieutbildning

Report this content

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, samt att utreda möjligheterna till enklare övergångar mellan gymnasieskola och komvux. Syftet är att förbättra ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden eller studera vidare.

Många elever avslutar sina studier i gymnasieskolan utan att i alla delar nå målen med sin utbildning, exempelvis för att de avslutar sin gymnasieutbildning i förtid eller inte når godkänt i tillräckligt många kurser för få en examen. Trots att det formellt sett finns goda möjligheter att komplettera en ofullständig gymnasieutbildning genom studier vid komvux eller folkhögskola är det alltför många ungdomar som inte fullföljer sina studier.

Unga utan fullföljd gymnasieutbildning har ofta svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och de som lämnar gymnasieskolan utan en examen blir inte heller behöriga till eftergymnasial utbildning. Många blir därför arbetslösa. Tidig arbetslöshet ökar dessutom risken för återkommande arbetslöshet och sämre inkomster senare i livet. 

– Den pågående pandemin har lett till en snabbt ökande arbetslöshet. Vikten av en slutförd gymnasieutbildning kommer därmed att vara än mer påtaglig under de kommande åren. Åtgärder för att fler ska nå målen för sin utbildning är därför oerhört angelägna. Jag är glad att Katrin Stjernfeldt Jammeh med sin långa och breda erfarenhet har åtagit sig uppdraget som utredare, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Uppdraget handlar om att föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i komvux. I uppdraget ingår bland annat att analysera och vid behov föreslå hur övergången till komvux kan underlättas för elever som inte fullföljer sitt introduktionsprogram eller annan utbildning i gymnasieskolan.

Utredaren ska också analysera hur yrkespaketen används inom introduktionsprogrammen och, om lämpligt, föreslå hur användningen av dessa yrkespaket kan utvecklas för att skapa utbildningar av hög kvalitet och med hög relevans för arbetsmarknaden.

Till särskild utredare utses Katrin Stjernfeldt Jammeh som i dag är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

– Det är en viktig utredning som syftar till att fler unga ska komma i arbete eller kunna studera vidare. Vi behöver system som lyfter människor och inte håller tillbaka dem, och vägen till arbete eller fortsatta studier måste kunna se olika ut. Det tjänar både samhället och individen på, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 mars 2022.

Kontakt

Tove Kullenberg, t.f. pressekreterare hos Anna Ekström, 073-842 50 59
 

Prenumerera