Kunskapsresan – utbildningsministern praktiserar på Vallby förskola

Report this content

Måndag den 28 oktober praktiserar utbildningsminister Anna Ekström som förskollärare på Vallby förskola i Västerås. Ministern kommer att delta under ett pass med reflektion där barnen tillsammans går igenom vad de har sett och upplevt på en av sina utflykter.

Tid: 10.00
Plats: Allmogeplatsen 36 i Västerås

Utbildningsminister Anna Ekström genomför nu en kunskapsresa, där hon besöker olika förskolor och skolor i alla Sveriges län för att praktisera som lärare under en lektion. Kunskapsresan inleddes hösten 2019 och fortsätter under 2020.

Syftet med resan är att öka kunskapen om lärares och elevers förutsättningar runt om i landet, och att uppmärksamma skolor och lärare som har arbetat framgångsrikt med att höja kunskapsresultaten. Det kan till exempel handla om satsningar som gjort att eleverna lärt sig mer, om skolor som lyckas bra trots svåra förutsättningar eller skolor som framgångsrikt skapat en trygg miljö med studiero för alla elever.

Under kunskapsresan kommer Anna Ekström att få ta del av de möjligheter och problem en vanlig lärare möter i sin vardag och delta i olika pedagogiska situationer.

Kontakt

Anja L Sundberg, pressekreterare hos Anna Ekström, 076-116 77 45

Taggar:

Prenumerera