Länen föreslås få 410 miljoner kronor i studiestartsstöd 2020

Report this content

Nyligen presenterades budgetpropositionen för 2020 och för studiestartsstöd, som är till för personer med kort tidigare utbildning och stort utbildningsbehov, avsätts totalt cirka 410 miljoner kronor och denna nivå ska gälla framöver. Centrala studiestödsnämnden har gjort en preliminär fördelning för varje län i landet.

Satsningen på studiestartsstöd har varit en viktig del i regeringens satsning på kunskapslyftet och för de personer som annars inte hade valt att studera. Medlen ska stärka möjligheterna att etablera sig på arbetsmarknaden.

– Utbildning är viktigt för att få jobb. I dag finns det för många vuxna som inte har jobb och relevant utbildning. Därför satsar regeringen på studiestartsstöd i höstbudgeten. Reformen har som syfte att få personer med stora grundläggande utbildningsbehov att studera så att de sedan kan få jobb, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Nedan är en preliminär uppdelning av anslagen länsvis utifrån budgetpropositionen för 2020 (kronor):

Blekinge län 8 264 534
Dalarnas län 12 155 834
Gotlands län 1 590 090
Gävleborgs län 18 486 105
Hallands län 9 850 767
Jämtlands län 4 376 314
Jönköpings län 13 978 980
Kalmar län 11 227 481
Kronobergs län 10 649 477
Norrbottens län  7 260 161
Skåne län 68 908 687
Stockholms län 72 350 091
Södermanlands län 18 672 856
Uppsala län 11 066 968
Värmlands län 10 144 780
Västerbottens län 6 975 791
Västernorrlands län 11 366 774
Västmanlands län 15 559 813
Västra Götalands län 60 139 444
Örebro län 14 531 907
Östergötlands län 22 426 411

Kontakt

Sara Khatemi, tf. pressekreterare hos Matilda Ernkrans, 076-129 67 08

Prenumerera